t4HO1n

t4HO1n

Gizlilik Politikası

Kahyam Uygulaması. (aşağıda kısaca ‘’Kahyam’’ olarak anılacaktır.) olarak, www.kahyam.com internet sitesi (‘’İnternet Sitesi’’) ya da cep telefonu uygulaması (‘’Uygulama’’) aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz verilerin korunmasını önemsiyoruz. İş bu Gizlilik Politikası, (‘’Politika’’) hangi verilerinizin ne şekilde ve ne amaçlarla toplanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği ve de İnternet Sitesi ve Uygulama (ikisi birlikte ‘’Platform’’ olarak anılacaktır.) kullanıcılarının (‘’Kullanıcı’’) sahip olduğu haklar ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş bu Politika, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Kullanıcılar Kahyam ya da iştiraklerinden herhangi birine ait İnternet Sitesi ya da Uygulama’ya üye olmadan önce, işbu Politika’yı okumalıdırlar. Kullanıcılar İnternet Sitesi ya da Uygulama üzerindeki “Kaydol” butonunu seçtiklerinde işbu Politika’yı okuduklarını onaylar ve Politika’ya rıza göstermiş olurlar.
Verilerin Toplanması
KAHYAM ya da iştiraklerinden herhangi biri tarafından toplanan veriler İnternet Sitesi ya da Uygulama’nın Kullanım Genel Koşullarında belirtilen amaçların elde edilmesi için işlenecek, kaydedilecek ve gerekli olması halinde paylaşılacaktır.

Kişilerin cihazlarında bulunan veriler alınmaz. Veya toplanmaz paylaşılmaz .
Kişilerin kendi rızası dışında telefon  üzerinde  rehber,galeri,vs veriler toplanmamaktadır.

Kullanıcıların kişisel verilerine uygulanabilir mevzuat (Kişisel Verilerin Korunması).
KAHYAM Kullanıcılara ait verilerin korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyacağını taahhüt eder. Kullanıcıların internette işlenecek olan kişisel verileri otomatik işlemeye tabi olacaktır.
KVKK uyarınca, KAHYAM’ın Platform’a kaydolan Kullanıcıların verilerinin işlenmesinde kullandığı Gizlilik Politikası aşağıda detaylandırılmıştır
.
Bize verdiğiniz Verilerden kim sorumludur?
Platform aracılığıyla aktarılan ya da toplanan bütün kişisel veriler; öncelikle KAHYAM tarafından ve iştirakleri tarafından işleneceklerdir.
 

Veri İşleme Sorumlusu
Kimlik Kahyam Teknoloji.
Telefon +90 (850) 885 0 665
İletişim Formu  www.kahyam.com

 
Verilerin işlenmesinin meşru amacı nedir?
Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı KVKK hükümleri doğrultusunda, Kullanıcı Kaydı’nın yürütülmesi ve KAHYAM platformu aracılığıyla aynı Kullanıcı tarafından kabul edilen sözleşmeli hizmetlerin ifasıdır. Genel olarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması şeklindedir.
KAHYAM ya da İştirakleri Hangi Verileri Toplamaktadır?
KAHYAM Platformu Kullanıcılar tarafından olduğu kadar aralarında bizimle (‘Sürücüler”) ve KAHYAM’un ticari bir anlaşması olan merkezler (‘’Ortaklar’’) ile işbirliği yapan Bağımsız Profesyonellerin de bulunduğu Tedarikçilerimiz tarafından da kullanılır. Kullanıcılardan aldığımız bilgiler aşağıda açıklandığı şekilde toplanır.
   a) Kullanıcıların KAHYAM’a doğrudan verdikleri bilgiler:
KAHYAM, Kullanıcının KAHYAM Platformuna girdiği ya da başka bir şekilde ona verdiği bazı bilgileri toplar ve depolar.
Kayıt Bilgileri: Kullanıcının KAHYAM Platformunda bir hesap yaratırken bize verdiği bilgilerdir.  Bunlar; Kullanıcı ismi ve Kullanıcının elektronik postasıdır.
Kullanıcı Profil Bilgileri: KAHYAM hizmetini kullanabilmek amacıyla Platformda Kullanıcının eklediği bilgilerdir, bunlar cep telefonu ve Kullanıcının teslim adresidir. Kullanıcı, uygun gördüğünde profilinin kişisel verilerini görebilir ve değiştirebilir. KAHYAM, Kullanıcının kredi kartı verilerini depolamaz ama bu verileri Kullanıcılar lisanslı bir elektronik ödeme hizmeti sağlayıcısına verirler ise ödeme hizmeti sağlayıcısı Kullanıcının ödeme sürecini kolaylaştırmak için bu verileri depolayabilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, KAHYAM adına ödeme sürecini yönetecektir. Lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısının Kullanıcı’dan topladığı bilgiler tamamen ödeme hizmeti sağlayıcısının kendi gizlilik politikalarına tabi olup, bu bilgilere ilişkin KAHYAM’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, her zaman, hesaplarına bağlı kartlarının verilerini silebilir. Bu eylemle, hizmet sunucusu verilerin silinme işlemini gerçekleştirecektir ve Platform aracılığıyla yeni siparişler vermek için yeniden verileri girmesi ya da seçmesi gerekecektir.
Kullanıcı Hesap Verileri: Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen siparişlere ait bilgilerin yanı sıra, aynı siparişler hakkında Kullanıcı’nın yaptığı değerlendirmeler ve/veya yorumlardır.
Kullanıcının paylaşmak istediği ek bilgiler: Kullanıcının KAHYAM’a başka amaçlarla verebileceği bilgilerdir. Mesela, kendi fotoğrafı ya da KAHYAM’dan fatura alma talebi olması durumunda fatura adresi.  
   b) Kullanıcıların dolaylı yoldan KAHYAM’a verdikleri bilgiler:
Platform kullanımından elde edilen veriler: KAHYAM, Kullanıcı Platform ile etkileşime geçtiğinde Kullanıcı tarafından Platformun Kullanımından elde edilen verileri toplar.
Uygulama ve cihaz verileri: KAHYAM, Kullanıcının hizmetlere erişim sağlamak için cihaz ve Uygulama verilerini depolar. Bu veriler şunlardır:
Kullanıcının bilgisayarı ya da cep telefonu ile İnternete bağlanmak için kullandığı İnternet IP adresi.
Bilgisayarının ya da cep telefonunun; internet bağlantısı, tarayıcı türü, sürümü ve işletim sistemi ve cihaz türü gibi bilgiler.  
Tarih ve saat de dahil bir örnek kaynak konumlayıcıların (URL) tüm tıklanmaları.
Kullanıcının “çerez” sayısı,
Kullanıcının göz atma geçmişi ve tercihleri.
Kullanıcının kaynağından elde edilen veriler: Eğer Kullanıcı dış bir kaynak aracılığıyla Platform’a ulaşırsa (mesela başka bir web sayfasının ya da sosyal ağın linki), KAHYAM, Kullanıcı’nın işlem yaptığı sayfanın kaynağının verilerini toplar.
Olayların yönetiminden elde edilen veriler: Eğer Kullanıcı Platform’a bir İletişim Formu ya da bir KAHYAM telefonu ile yönlendiriliyorsa; KAHYAM, Kullanıcı tarafından kullanılan formatta alınan mesajları toplayacaktır ve onları mevcut ya da gelecek olayları yönetmek için kullanabilecek ve depolayabilecektir.
Çerezlerden elde edilen veriler: KAHYAM Kullanıcılar’ına gezinmeyi kolaylaştırmak amacıyla ve istatistiksel amaçlarla kendi ve üçüncü tarafların çerezlerini kullanır
Harici üçüncü taraflardan elde edilen veriler: KAHYAM harici üçüncü tarafların kişisel verilerini yalnızca Kullanıcı o üçüncü taraflara bahsi geçen veriyi KAHYAM ile paylaşmasına yetki verdiyse toplayabilir. Mesela, Kullanıcının Facebook aracılığıyla bir hesap oluşturduğu durumda, Facebook, bu Kullanıcının Facebook profilinde bulunan (ad, cinsiyet, yaş vb.) kişisel verilerini bize verebilir.
Coğrafi konum verileri: Kullanıcılar yetki verdiği sürece, KAHYAM Kullanıcıların bilgisayar ya da cep telefonunun gerçek zamanlı coğrafi konumları da dahil olmak üzere konumlarına ilişkin verileri toplayacaktır.  
Veriler hangi amaçla toplanır?
1.- KAHYAM Platformunun kullanılması için
1.1.- KAHYAM Kullanıcılardan toplanan verileri “Kullanım Şartlarında” tanımlanan prosedüre göre Kullanıcıların KAHYAM platformuna erişim ve iletişim sağlayabilmesi ve KAHYAM Platformundaki hesapları aracılığıyla talep ettikleri hizmetlerin temin edilebilmesi için kullanır. Bir sipariş işlenirken, veriler:
Ürünü teslim alan veya teslim eden kurye tarafından kullanılabilir.
Kullanıcının bir ürünün satın alınmasını talep etmiş olması halinde, ürünü satan kuruluş veya yer tarafından kullanılabilir.
Kullanıcının olası durumlara karşı uyarılması veya Kullanıcıya hizmet için neden olumsuz geri bildirim yapıldığının sorulması amacıyla KAHYAM ile sözleşmeli çalışan Müşteri Hizmetleri tarafından kullanılabilir. KAHYAM sağlanan verileri hizmetin temin edilmesi esnasında meydana gelebilecek durumların idare edilmesi amacıyla kullanabilir.
Veriler aynı zamanda platform aracılığıyla verilen tüm siparişlerin Kullanıcıya gösterilmesi ve Kullanıcıların KAHYAM tarafından sağlanan hizmete ilişkin düşüncelerini belirtmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.
Tutarın Kullanıcının hesabına geçirilmesi için Ödeme Platformu tarafından kullanılabilir.
1.2. - KAHYAM Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri hizmetin işleyişine ilişkin Kullanıcılarla e-posta yoluyla iletişime geçmek ve/veya SMS göndermek amacıyla kullanabilir. KAHYAM Kullanıcının cep telefonuna talep edilen siparişin durumuna ilişkin bilgiler içeren mesajlar gönderecektir. Sipariş tamamlandığında, KAHYAM siparişin özetini/makbuzunu ve fiyatını Kullanıcının e-posta adresine gönderecektir. Platforma kayıt olunması Kullanıcının bu Gizlilik Politikasını kabul ettiği ve böylelikle KAHYAM’nun bu her iki iletişimi yapmaya yetkili olduğu anlamına gelecektir.
1.3. - KAHYAM bilgileri aynı zamanda Kullanıcılara sunduğu hizmetleri iyileştirmeye yönelik araştırma ve inceleme yapmak ve sunduğu hizmetin özelliklerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla da kullanır.  Şirket dahilinde, KAHYAM bilgileri Kullanıcı davranışı ve trendlerinin incelenmesi, Kullanıcıların KAHYAM Platformunu nasıl kullandığının anlaşılması ve Platforma yeni ve farklı hizmetlerin eklenmesi de dahil sunulan hizmetlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için istatistiksel amaçlar doğrultusunda kullanır.
Yukarıda tarif edilen verilerin işlenmesi Kullanıcıların KAHYAM Platformuna kaydolurken kabul ettikleri Şartlar ve Koşullar yoluyla KAHYAM ile akdettikleri sözleşmenin uygulanması için gereklidir. Bu sözleşmenin uygulanması Kullanıcıların Platform aracılığıyla talep ettikleri hizmetlerin sunulabilmesi için verilerinin KAHYAM veya üçüncü taraflarca işlenebilmesini meşru kılan temeli teşkil etmektedir.
2.- Güvenliğin ve hizmetlerin güvenli bir şekilde tedarik edilmesine yönelik uygun bir ortamın sağlanması için
2.1. - KAHYAM verileri Platform üzerinden talep edilen ürünlerin doğru kullanımının sağlanması için kullanabilir (örn. farmasötik tavsiye verilmesi, teslimatın 18 yaşından büyük kişilere yapılmasının sağlanması gibi).
Böylelikle, örneğin, KAHYAM’nun Farmasötik ürünlerin teslim edilmesinde aracılık yaptığı durumlarda, Kullanıcı Platformun Eczane bölümüne girdiğinde KAHYAM’yu, ilgili hallerde, gerekli olan her tür kişisel veriyi eczacıya temin etmesi için açıkça yetkilendirir. Bu ürünü temin eden eczacının alıcıyla iletişim kurmasını ve uygun olduğunu düşünmesi halinde ürünün doğru kullanımını sağlayacak tedaviye ilişkin bilgiler sunmak suretiyle alıcıya farmasötik tavsiye vermesini ve ürünün teslimatını organize etmesini sağlayacaktır. Eczacı sunmakla mükellef olduğu hizmetin sunulması için gerekli olan tavsiyenin haricinde verileri herhangi başka bir amaçla kullanamaz.
2.2. - KAHYAM Kullanıcılar hakkındaki bilgileri aynı zamanda dolandırıcılık vakaları ile diğer yasadışı faaliyetlerin ve “Kullanım Şartlarımızın” olası ihlallerinin tespit edilmesi ve araştırılması amacıyla da kullanabilir. Bu amaçla, KAHYAM Kullanıcı verilerini dolandırıcılık vakalarının incelendiği platformlarla paylaşabilir.
KAHYAM Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri Platformun doğru şekilde kullanımının korunması, yürürlükteki mevzuata uyulması ve hizmetlerin doğru ve güvenli bir şekilde sunulmasının sağlanması doğrultusunda tanımlanan meşru veri işleme amacıyla kullanabilir.
KAHYAM Kullanıcılarının yararına olması için Kullanıcı veri ve tercihlerinin toplanması ve bunların Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemleri ve ileri teknolojiyle kullanılması amacıyla Platformuna entegre edilmiş üçüncü taraf teknolojileri kullanmaktadır. Bu sebeple, toplanan veriler aşağıdaki işleme sürecinden geçecektir:
3.1. - KAHYAM Kullanıcıların e-posta adreslerine Kullanıcının ilgi duyabileceği hizmetlere ilişkin reklam mesajları ve/veya teklifler gönderebilir. KAHYAM bu reklamları KAHYAM Kullanıcılarının tercihleri doğrultusunda ayarlayabilir ve kişisel hale getirebilir. KAHYAM Kullanıcısı bu tür bilgi ve/veya ticari iletişimleri almak istememesi halinde dilediği zaman e-postadaki “Aboneliği İptal Et” seçeneğini tıklayabilir; bu durumda KAHYAM söz konusu bilgileri göndermeyi derhal durduracaktır.
3.2. - KAHYAM aynı zamanda Kullanıcıların cep telefonlarına sunulan hizmetlere ilişkin reklam mesajları ve/veya teklifleri “anlık” bildirimler şeklinde de gönderebilir. KAHYAM Kullanıcısı bu madde ile yukarıdaki madde 3.1’de belirtilen ticari iletişimleri almak istememesi halinde tek bir tıkla profilindeki gizlilik tercihlerini değiştirmek suretiyle söz konusu bildirimleri almayabilir.
3.3. - KAHYAM ve/veya KAHYAM ile bağlantılı üçüncü taraflar Kullanıcı tarafından verilen sipariş teslimat adresini siparişin teslim edilmesinin yanı sıra, Kullanıcının ilgi duyabileceği KAHYAM hizmetlerine ilişkin eşantiyon veya ücretsiz ürünlerin teslimatı (örn. ücretsiz eşantiyonların veya reklam broşürlerinin evlere teslim edilmesi) gibi reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanabilir.
3.4. - Kullanıcılar aynı zamanda, söz konusu Platformlardaki gizlilik tercihlerini ayarlamalarına bağlı olarak, KAHYAM Platformunu kullanmak suretiyle, örneğin Facebook ve Google gibi Platformla ilişkili üçüncü taraflardan ticari iletişimler alabilir.
Yukarıda tanımlanan veri işlemeleri, yukarıda belirtildiği gibi KAHYAM’ın Kullanıcıların yararına pazarlama faaliyetleri yürütmesi konusundaki meşru menfaati doğrultusunda yapılacaktır. Kullanıcılar KAHYAM siparişlerinin yanında eşantiyon ürün almayı istememesi halinde çevrimiçi pazarlama hizmetleri aboneliğini iptal etmek veya hesaplarını kapatmak için gizlilik yönetimi merkezini kullanabilir.
4.1.- Yukarıdaki madde 3.4’de belirtildiği gibi Kullanıcının KAHYAM hesabını başka bir sosyal ağla veya üçüncü taraf platformuyla birleştirmesi halinde, KAHYAM, söz konusu bilgilerin ilgili sosyal ağ veya üçüncü taraf platformunun gizlilik politikasına uygun olarak KAHYAM’a sunulmuş olması şartıyla, ilgili sosyal ağa veya üçüncü taraf platformuna sağlanan bilgileri kullanabilir.  
4.2.- KAHYAM’ın mülkiyetinin el değiştirmesi veya çoğunluk hisselerinin üçüncü bir tarafça satın alınması halinde, veri işlemeye tabi hizmetlerin sunulmasına devam edilebilmesi için KAHYAM’ın verileri hisseleri satın alan kuruluşa devredeceği Kullanıcılara bildirilecektir. Yeni sorumlu taraf Kullanıcıları kendi kimlik verileri hakkında bilgilendirecektir. KAHYAM yukarıda belirtilen şartların oluşması halinde ilgili Denetim Makamını bilgilendirme görevini ifa edeceğini ve söz konusu durum meydana geldiğinde Kullanıcılara sorumlu taraf değişikliğini bildireceğini kabul eder. Bu işleme KAHYAM ile akdedilen sözleşme altında yapılacaktır.
4.3. - Kullanıcı kart numarasını KAHYAM Platformuna girdiğinde, bu ödemenin Kullanıcıların hesabına geçirilmesinin sağlanması için doğrudan Ödeme Platformumuzda saklanır. Bu süreç Kullanıcı ile KAHYAM arasındaki sözleşmenin Platformun Şart ve Koşullarına göre uygulanabilmesi için gerekli olduğu hallerde yürütülecektir.
4.4.- Söz konusu veri aktarımına ilişkin Kullanıcının bilgilendirilmiş ve açık onayının alınması ve Kullanıcının aktarımın amacı ve yapılacağı yer konusunda bilgilendirilmiş olması şartıyla, KAHYAM kişisel verileri KAHYAM ile bağlantılı üçüncü taraflara aktarabilir.  
KAHYAM topladığı bilgiyi paylaşıyor mu?
Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, KAHYAM tarafından toplanan kişisel veriler Kullanım Koşulları’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Kullanıcıların Platform aracılığıyla KAHYAM’a sağlamış oldukları kişisel veriler, Kullanım Koşullarında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve hizmetin en verimli şekilde sağlanabilmesi amacıyla şu kişilerle paylaşılacaktır:
Hizmet Tedarikçileri: Siparişleri yürüten, paketleri gönderen ve/veya gönderilerle ilgili durumlarla ilgilenen ve bu sorunları çözen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının bu hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişimleri olacaktır fakat söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları bu verileri başka amaçlar ile kullanamayacaklardır.
KAHYAM’nun ticari bir anlaşmasının olduğu tedarikçiler: İnternet Sitesi ve/veya Uygulama aracılığıyla, KAHYAM’nun ticari bir anlaşmasının olduğu mağazalardaki ürünlerin fiziki teminini kolaylaştırmak için Kullanıcı tarafından KAHYAM’a aktarılmış bilgiler kullanılabilir. Bahsedilen durumlarda, Kullanıcının elektronik postası ve adresi, ayrıca ilgili iletişim bilgisi sadece işlemi kolaylaştırma amacıyla söz konusu mağaza ile paylaşılacaktır.
Kullanıcı ayrıca siparişi teyit etmek, iade düzenlemek, siparişi değerlendirmek veya siparişin bir özetini almak için KAHYAM ve/veya mağazadan e-posta alabilecektir. Hiçbir durumda mağazalar Kullanıcıların kredi kartı bilgilerini almayacak ve onları talep etmeye yetkili olmayacaklardır. Kullanıcılar tarafından KAHYAM’nun kontrolü dışında mağazalara verilen bütün bilgiler işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır.  
KAHYAM, tüm ticari ortakların, teknisyenlerin, tedarikçilerin veya bağımsız üçüncü tarafların KAHYAM'nun vermiş olduğu endikasyonları, işbu Gizlilik Politikasını ve veri korumasına ilişkin geçerli uygulanabilir mevzuatı takip ederek onlarla paylaşılan bilgileri işlemek için sözleşmeye bağlı taahhütler aracılığıyla birleştiklerini garanti eder.
Hizmet tedarikçilerinin seçiminde, KAHYAM kullanıcıların verilerini Avrupa Ekonomi Alanı (‘’AEA’’) sınırları dışına aktarabilir. Bu durumlarda ve sevkiyat öncesinde, KAHYAM bu hizmet tedarikçilerinin Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen minimum güvenlik standartları yerine getirmelerinden ve verileri her zaman KAHYAM tarafından sağlanan yönergeler doğrultusunda işlemelerinden sorumlu olacaktır. KAHYAM’un hizmet tedarikçileri ile Kullanıcıların verilerini korumak için gerekli önlemler almada işbirliği yapmaya ve KAHYAM’un talimatlarına uymayı taahhüt ettikleri bir sözleşme ilişkisi olabilecektir.  
Güvenlik şirketleri ve Güvenlik Güçleri ve Organları: KAHYAM, kanunun gereklerini yerine getirmek, Kullanım Koşullarını yerine getirmek ya da uygulamak için ya da KAHYAM’un, Kullanıcıların ya da üçüncü tarafların haklarını, mülkünü ya da güvenliğini korumak için ifşanın gerekli olduğunu düşündüğünde Kullanıcılar’ın hesap verilerini ve kişisel bilgilerini ifşa edebilecektir. Bu husus, sahtecilikten koruma ve kredi riskinin azalması için Güvenlik Güçleri ve Organları ile olduğu gibi diğer şirket ve kuruluşlarla da bilgi alışverişini içermektedir.
Ödeme noktası: KAHYAM Kullanıcıların kredi kartı verilerini depolamaz. Bununla birlikte, kredi/debit kartının kimlik verileri (numara ve son kullanım tarihi) KAHYAM tarafından seçilen, güvenlik önlemleri Ödeme Kartı Endüstrisi için Veri Güvenliği Standardı veya PCI DSS'ye göre PC1 Compliant kadar yüksek olan ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından depolanır. Kullanıcı profiline girmiş olduğu ödeme araçları ile ilgili verilerin silinmesini talep ederse, bu talebini ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısına ileterek, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının bahsi geçen verileri sunucularından silmesini sağlayabilir.
İdari yetkili organlar: Öncelikli yasal gereklilik olarak KAHYAM cezai soruşturmalar ve yasadışı faaliyetlere ilişkin suçlamalarla ilgili bilgi talepleri ile ilgili olarak idari yetkili organlar ve / veya üçüncü taraflarla bilgi paylaşabilecektir.
KAHYAM iştirakleri: Kullanıcıların hizmet talep ettikleri coğrafi bölgeye göre, KAHYAM hizmetlerini sağlamak için, Kullanıcıların bazı kişisel verileri iştiraklerine aktarılabilecektir. Kullanıcılara KAHYAM’nun faaliyet gösterdiği herhangi bir ülkeden Platforma kayıt olduklarında verilerinin KAHYAM veri tabanında depolanacağı bilgisi verilir. Veriler, AEA dışındaki iştirakler olması halindeKVKK ve Yönetmeliğince öngörülen sistemler aracılığıyla kişisel verilerin korunmasını uygun bir seviyede ya da ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ilan edilen ülkelere iletileceklerdir ve ilgili kontrol otoritesinin onayı alındıktan sonra iletileceklerdir.
Çağrı Merkezi ve olay yönetimi hizmetleri: Kullanıcıların memnuniyet derecesini ölçmek ve idari destek hizmetleri sağlamak için yapılan eylemler olan Müşteri Hizmetleri ve çağrı merkezi sunmak için KAHYAM; yetkilendirildiği ve bir önceki bölümde belirtilen güvenlik gerekliliklerini karşıladığı sürece, Kullanıcı verilerini AEA dışındaki ülkelerde bulunan firmalara iletebilecektir.
Kullanıcının rızasına istinaden, yukarıda belirtilene ek olarak, kendisi hakkında herhangi bir bilgi Platformun ve / veya web sayfasının ticari ortaklarının bilgisine KAHYAM Kullanım Koşullarında belirtilen amaçlardan farklı nitelikte sunulması durumunda, bilgiyi paylaşıp paylaşmamaya karar verme fırsatı tanıma amacıyla Kullanıcıya bilgi verilecektir.
Kullanıcının rızasıyla ayrıca, Kullanıcı tarafından önceden ve kesin bir yetkilendirme olduğu sürece, KAHYAM ile bağı olmayan ve ticari ortak olmayan üçüncü taraflarla Kullanıcı verilerini paylaşabilecektir.
Yukarıda belirtilen veri iletişimlerinin hiçbiri işbu Gizlilik Politikasında edinilen taahhütlere aykırı bir şekilde ticari amaçlarla müşterilerin kişisel bilgilerini satmayı, kiralamayı, paylaşmayı ya da başka şekilde ortaya çıkarmayı içermeyecektir.
Kullanıcıların hakları nelerdir?
1. Rızasını geri çekme hakkı:
Herhangi bir zamanda, Kullanıcı KAHYAM tarafından verilerin işlenmesine ilişkin onayını geri çekebilir.
Geri çekme işlemi için Kullanıcının, www.kahyam.com adresinde bulunan iletişim formunu doldurması ve kimlik belgesini tevsik edebilecek bir doküman ile veya info@kahyam.com adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderilebilir. Rızanın geri çekilmesi işlemi ilgili tarafça herhangi bir zaman gerçekleştirilebilecektir. Kullanıcılar, rızanın geri çekilmesinin, KAHYAM Platformunun kendi hizmetlerini sağlayamayacağı anlamına geldiğini kabul eder ve onaylar.
2. Kullanıcıların KVKK Kapsamındaki Hakları:
2.1. KVKK uyarınca Kullanıcı;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
2.2. Yazılı talepler, Atatürk Caddesi Yırtıcı Plaza Kat 4 Daire 5, Yenişehir - Lefkoşa adresine ıslak imzalı ve kimlik bilgileri tevsik edilebilecek gerekli diğer belgeler ile birlikte; noter kanalı veya iadeli taahhütlü posta ile veya info@kahyam.com  posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderilebilir.
2.3. Kullanıcı kişisel veri sahibi olarak sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkisinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
2.4. KAHYAM başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca (‘’Kurul’’) belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
2.5. Güvenlik gerekçeleri ile yalnızca KAHYAM’a ulaştırılan kişisel verilere ilişkin olan taleplere cevap verilebilecek ve talebin işleme alınmasından önce kimlik doğrulaması gerekecektir. KAHYAM tarafından taleplere en kısa sürede cevap verilecektir. Ancak, arşivleme amaçları ve hukuki zorunluklar nedeniyle belli bilgiler tutulmak zorunda kalınabilir ve bazı artık bilgiler veri tabanlarında ve diğer kayıtlarda kalabilir.
3. Kullanıcılar hangi bilgiye erişim sağlayabilirler?
KAHYAM, Kullanıcıya hesabına ve İnternet Sitesi’ndeki faaliyetlerine ilişkin olarak büyük miktarda bilgiye erişim olanağı sağlar, böylece Kullanıcı bahsi geçen bilgileri görebilir ve bazı durumlarda güncelleyebilir.
Bu kapsamda, tüm Kullanıcılar profillerine erişebilecek, uygun gördüğü şekilde tamamlayabilecek ve/veya düzenleyebilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi, Kullanıcı Facebook profillerinden erişim sağlayabilecek ve bir hesap oluşturabilecektir. Kullanıcı tarafından verilen bilgi ve veriler her zaman kullanıcı hesabından ulaşılabilir olacak ve Kullanıcı tarafından profili düzenle seçeneği ile değiştirilebilecektir.
4. Kullanıcının Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin hakları
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) Madde 7 uyarınca Kullanıcı, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için KAHYAM’a talepte bulunma hakkına sahiptir.
Silme hakkı: Kullanıcıya, Yönetmelik'in 8. Maddesinde belirtilen durumlarda KAHYAM'dan kişisel verilerin silinmesini talep etme yetkisi verir. Buna göre Kullanıcı Kişisel Verilerinin silinerek ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini talep edebilecektir.
Verilerin yok edilmesi: Yönetmelik Madde 9 uyarınca Kullanıcı verilerinin yok edilmesini de talep edebilecektir. Bu halde, Kullanıcı KAHYAM’dan verilerinin yok edilmesini ve hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
Anonim hale getirilmesini isteme: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Kullanıcı Yönetmelik Madde 10 uyarınca KAHYAM’a başvurarak, kişisel verilerinin anonim hale getirilmesini isteme hakkına da sahiptir.
KAHYAM yukarıda anılan haklara ilişkin olarak her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
Kullanıcı’nın yukarıdaki haklarına istinaden KAHYAM’a müracaat etmesi halinde, kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, KAHYAM talebe konu kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. KAHYAM Kullanıcı’nın talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Söz konusu talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa KAHYAM bu durumu üçüncü kişiye bildirecek ve üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin edecektir.
Kişisel verileri işleme şartları tamamı ortadan kalkmamışsa, Kullanıcı’nın talebi KAHYAM tarafından KVKK Madde 13 uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir. Ret cevabı Kullanıcı’ya en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilecektir.
5. Kullanıcıların sahip oldukları seçenekler hangileridir?
Daha önce belirtildiği gibi, eğer Kullanıcı KAHYAM elektronik postalarını almayı bırakmak isterse, elektronik posta kısmında aboneliklerini ayarlayabilecek ve “Aboneliği iptal edebilirsiniz” butonuna basabilecektir.
Ayrıca, Kullanıcılar KAHYAM’nun coğrafi konumlarını bilmemesini seçebileceklerdir. Cep telefonu cihazlarının büyük bir kısmı kullanıcılara konumlandırma servislerini devre dışı bırakma seçeneği sunmaktadır. Bu olasılık genellikle cihazın ayarlar menüsünde bulunur. Cihazınızın konumlandırma servislerini nasıl devre dışı bırakacağınız konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, KAHYAM, Kullanıcıların kendi cihazlarının üreticisine veya servis operatörüne başvurmalarını tavsiye eder.
Yukarıda açıklanan hakların kullanılmasının yanı sıra, kullanıcılar hak iddialarının bilgisi için kontrol makamına talepte bulunma hakkına sahiptir.
Kullanıcıların verilerini nasıl koruyoruz?
KAHYAM, Kullanıcıya ait kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda KAHYAM, işlenen kişisel verilerin doğasına ve işleme şartlarına göre, mümkün olduğunca ve her zaman teknik duruma göre değişiminden, kaybından, yetki verilmeyen işlem ve erişimden kaçınmak için Avrupa Komisyonu tarafından ve gerekli güvenlik seviyesini korumak için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen gerekli önlemleri benimsemiştir. Önceden bahsedildiği gibi, işlenen kişisel veriler bu verilerin sahipleri tarafından ön yetkilendirme yapılmadıkça üçüncü taraflara verilmeyeceklerdir.
KAHYAM’nun gerekli bilgi güvenlik önlemlerini almasına karşın, İnternet Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KAHYAM bu durumu derhal Kullanıcılara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
Çerezler
KAHYAM, Kullanıcıların taramasını kolaylaştırmak için kendi ve üçüncü tarafların çerezlerini kullanır.
Bildirimler ve değişiklikler
Yukarıda belirtildiği gibi, tüm Kullanıcılar kendi verilerine erişme, güncelleme ve iptal etme ve işlenmesine karşı çıkma hakkına sahiptir. Bu hakları kullanabilir veya işbu Politika ile ilgili olarak İletişim Formu aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.
Şirket, kayıtlı kullanıcılara e-mail veya Uygulama yoluyla bildirimde bulunarak ve/veya yeni Gizlilik Politikası’nı Hizmetler nezdinde yayınlayarak işbu Politika’yı, Çerez Politikasını ve Kullanım Şartlarını her zaman değiştirebilir. KAHYAM, Kullanıcıya bahsi geçen dokümanlarda yapılan mühim değişiklik ve düzenlemeler hakkında elektronik posta ya da Kullanıcılar’a kesin ulaşacağından emin olduğu başka bir yol ile bildirim gönderecektir. Her halükarda, KAHYAM müşterilerimizin daha önceden depolanmış kişisel verilerinin korunmasında daha az etkili hale getirmek için ilgili müşterilerin ön rızasını almaksızın ne politikaları ne de uygulamaları hiçbir durumda değiştiremeyecektir.
Kahyam Uygulaması. (aşağıda kısaca ‘’Kahyam’’ olarak anılacaktır.) olarak, www.kahyam.com internet sitesi (‘’İnternet Sitesi’’) ya da cep telefonu uygulaması (‘’Uygulama’’) aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz verilerin korunmasını önemsiyoruz. İş bu Gizlilik Politikası, (‘’Politika’’) hangi verilerinizin ne şekilde ve ne amaçlarla toplanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği ve de İnternet Sitesi ve Uygulama (ikisi birlikte ‘’Platform’’ olarak anılacaktır.) kullanıcılarının (‘’Kullanıcı’’) sahip olduğu haklar ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş bu Politika, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Kullanıcılar Kahyam ya da iştiraklerinden herhangi birine ait İnternet Sitesi ya da Uygulama’ya üye olmadan önce, işbu Politika’yı okumalıdırlar. Kullanıcılar İnternet Sitesi ya da Uygulama üzerindeki “Kaydol” butonunu seçtiklerinde işbu Politika’yı okuduklarını onaylar ve Politika’ya rıza göstermiş olurlar.
Verilerin Toplanması
KAHYAM ya da iştiraklerinden herhangi biri tarafından toplanan veriler İnternet Sitesi ya da Uygulama’nın Kullanım Genel Koşullarında belirtilen amaçların elde edilmesi için işlenecek, kaydedilecek ve gerekli olması halinde paylaşılacaktır.
Kullanıcıların kişisel verilerine uygulanabilir mevzuat (Kişisel Verilerin Korunması).
KAHYAM Kullanıcılara ait verilerin korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyacağını taahhüt eder. Kullanıcıların internette işlenecek olan kişisel verileri otomatik işlemeye tabi olacaktır.
KVKK uyarınca, KAHYAM’nun Platform’a kaydolan Kullanıcıların verilerinin işlenmesinde kullandığı Gizlilik Politikası aşağıda detaylandırılmıştır
.
Bize verdiğiniz Verilerden kim sorumludur?
Platform aracılığıyla aktarılan ya da toplanan bütün kişisel veriler; öncelikle KAHYAM tarafından ve iştirakleri tarafından işleneceklerdir.
 

 

Haber bültenimize abone ol

t4HO1n