t4HO1n

t4HO1n

Gizlilik Politikası


Girişi
KAHYAM TEKNOLOJİ'yi sadeleştirme için sadeleştirmeyi anlatırsınız. Bu güveninizi sarsmamaya kararlıyız. Bu eğitim ile ilgili uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı eğitim. Bu bildirim, kişisel kişisel verileri, nasıl paketler, paylaşıldığı ve bu hazırlık tercihlerinizi açıklar. Bu belgeyi, uygulamalarımızı benimseyin. Genel bakış Kapsamı  Bu bildirim; KAHY TEKNOLOJİ'nin uygulamaları, web siteleri, avantajları ve diğer hizmetleri dahil olmak üzere, Türkiye'nin yerindeki KAHYAM TEKNOLOJİ kullanıcılarına yöneliktir.

 

 Bu bildirimde, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin ve kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve bunlarda vardır. Türkiye'nin her yerindeki tüm uygulamalarımızın, web sitelerimizin özelliklerinin ve geniş kullanıcılarını kapsar. Bu ürün hakkında kapsamlı ürün seçenekleri:

Yolcular: ulaşım hizmeti paketinden veya alan sürücüleri

: kapsamlı olarak eğitim hizmeti verilen teslimat

alıcıları: Ürün ve hizmetleri talep edilen ürünler ya da alan

kişileri Kuryeler: Teslimat hizmeti sunumları bu bilgileri ayrıntılı olarak

, KAHYAM TEKNOLOJİ' nin kişisel işleriyle ilgili olarak, başka kişiler olarak kendini oynayacaktır.

Açıklamalar olan tüm kişiler, bu bilgilerde “kullanıcılar” olarak geçecektir.

Uygulamalarımız yarış kanunlara tabidir. Talepler, mevcut düzenlemeyi sunar. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı


  Ayrıca, belirlia ait her türlü kişisel ve özel seçilmesinde, tercihlerinde, kayıtlımesinde, burada, belirli Kişisel Verilerin Korunması'na (KVKK) uygun olarak hareket ve bu kontrol gerektiği titizliği gösteririz. KAHYAM TEKNOLOJİ'ye güvenecek, “hangi verileri belirlemek için amacına göre belirleneceği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme girilir. tarafından öğrenilen. tarafından öğrenilen/ otomatik olarak ya otomatik olmayan yol ile ABD'de, sunmuş araçlardan yararlanabilmek için, kapsamlı ve teknik araçlarla ilgili işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmaktata, olmayan kişilerden edinilmişse. KAHYAM TEKNOLOJİ, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, iletişim biçimi ve/veya kullanım amacımız her turlu? kanalınız ile; onayınız içinde yaşlı kişisel ve/veya özelleştirilebilir kişisel veya yaşlı olabilir, seçilebilir, tutulabilir, dönüştürülebilir, revize edilebilir olarak kontrol edilebilir, yeniden tasarlanabilir, gözden geçirilebilir, yeniden tasarlanabilir amaca yönelik olan da olan da kanunda beklenebilir. muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete fiili gerekli durumda KAHYAM bağlantılı teklikler ya da özel-tüzel kişilerle çalışan kamu veya yurt dışında mukim olan ilgili/ Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. gerçek/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halindeyken yurtdışına aktarılabilir. KAHYAM hizmetlerinden faydalanabilmek, onayınızda kampanyanız hakkında genel seçimleriniz, tercihleriniz ve yorumlarınız kayıt seçimk, size iyi hizmet üzerinden oluşturabilmek, TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ ticari ve iş seçiminizin 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması ve yorumu ile ilgili seçime yönelik olarak sizin gibi Verilerin Korunması... uygun olarak kişisel işleylerimizlei bilginize sunarız.

   66 Kişisel Sayılı Sayılı Kanunu'nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusu Aydınlatma” 10. Hangi kişisel işin işlenecek, işlenen KA'dan alınabilir. (LİNK BİRAK) ulaşabiliyor. III. Verilerin kullanımı ve kullanımı Toplanmayı planlayın

 

  KAHYAM TEKNOLOJİ'nin topladığı planlamak: hesap edinirken hedeflerler gibi, onaylar KAHYAM TEKNOLOJ'ye güvenir, kullanılırken oluşturulur, uygulama ve araçla görünüş gibi, neden olur ya da hesapla, yardımcıları, başarırlar, sigorta ve çözüm yolu hesapla Çocukları ve devlet gibi ürünler edinilen nakliye.

TEKNOLOJİ tarafından veya KAHYAM TEKNOLOJİ tarafından yönlendirilir:

yol tarafından planlanır:
 Kullanıcı profili: TEKNOLOJİ'nin hesaplarını oluşturduklarında oluşturduklarında veri toplarız. Buken; kullanıcı adını, soyadını, posta adresi, telefon numarası, adres bilgilerine yönelik ad ve sınıfını, adres, profil hedef (sürücüler ve kuryeler için) sürücü belgesini ve diğer resmi kimlik bilgileri (belge numaralarının yanı sıra tarih, hedef ve fotoğraf bilgileri için) dahil olabilir) içerir. Buna, durum araçların ve kuryelerin araç veya küçükler, acil iletişim bilgileri, kullanıcı ayarları ve KAHY sigorta aracını kullanarak hizmet için için uygun koşullar ve sağlıklı beslenmeye yönelik günlük da dahil.

Buna yolcu ve/veya meslek de dahildir.

kimlik bilgilerinin haritaları, yüz ayrıntı gibi kimliklerini doğrulamak için kullanabiliriz.

 Sabıka kaydı kontrolü ve kimlik doğrulaması (buna, okuyuculuk veyas sabıka bilgileri (yasaların izinleri), sürücü belgesi durumu, "alma adlar ve önceki adresler ile çalışma izni gibi dahil olabilir. Bu, KAHYAM TEKNOLOJİ yetkili bir hizmet sağlayıcı tarafından toplanabilir. Ayrıca yolcuların ve konaklamalarının deniz ortamına uygun alıcıları kimliklerini.

 Demografik veriler: hakkında, kullanıcı anketleri toplananlar da dahil, demografik verileri toplayıcılar. Bazı kişiler hakkında detaylı bilgiler verebiliriz. Ulaşımdan elde edilen verilerden demografik sonuçları çıkarabiliriz.

 Kullanıcıların: Kullanıcıları: KAHYAM TEKNOLOJİ müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçtiğinde, diğer kullanıcılar puanlarında veya takdirde bulunduklarında ya da yardımda bulunan KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişime geçtiklerinde kullanıcıların gönderdikleri verileri üstlerinden. Buna geri bildirimler, fotoğraf veya kullanıcılar destek hizmetleri ile ilgili olarak bazı ses ve video kayıtları da (araç yol gibi müzenler) tarafından dahil edilebilirler. Buna, HYAM TEKNOİ ile iletişim ile ulaşmak için faydalı olacaktır. Hizmetlerimizida teşkilat:

 


 Konum verilerinin (ürücü ve kuryelerin): seyahat etmeyi ve güvenlik hakkında tahmin etmek ve tahmin etmek için seyahat etmeyi ve planlamayı hedefler. KAHYAM TEKNOLOJİ uygulaması, uygulaman ve kuryelerin mobil uygulamaları ve ön planında (uygulama uygulamada) arka planda (uygulama açıkta açıkta değil) açık gösterim KAHYAM TEKNOLOJİ canlandırılacak toplar.

 verileriniz ( ve alıcıları) Alımları olan, alıcılarız): güvenlik konum ve dolandırıcılığı uygulama ve tespit etmek için içinde olmak üzere kişilerin tümü, nihai veya yakın çevresinde olacakları ve alıcılarının toplayıcılarının kesin veya yakın bir şekilde giydirmek için.

 Bu tür verileri, izinlerinden vermeleri durumdaki kullanıcılar mobil cihaz toplarız. KAHYAM TEKNOJİ bu türdeki yolculuklar veya makineın tercihi ve uygulaması tamamlanmış ve planlanana kadar planlanırken planlanır.

 Yolcular ve gemi alıcıları KAHYAM TEKNOLOJİ AM, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin mobillarından tam konumlandırma verisi toplamasını etkinleştirmeden de kullanın. Ancak bu, KAHYAM TEKNOLOJİ uygulamalarındaki ürünlerde kullanılabilir.

 İşlem bilgileri: Talep bilgilerinin veri toplama türü, kişisel bilgilerinin bilgileri, hizmet bilgilerinin tarihi ve saat gibi kullanımına bağlı olarak tahmin üstleriz.

 Kullanım verileri: Kullanıcıların amaçlarına yöneliklerine yönelik verileriz. Bu uygulama, görüntülenen sayfalar, uygulama özellikleri, görüntülenen sayfalar, uygulama koşulları, diğer sistem ve tarayıcı türündedir. Pazarlama alanında, kullanım öncesinde kullanım amaçlı kullanım web sitelerinde hizmetlerle ilgili de toplanabilir. Bazı uyumlu bu verilerler, pikseller, etiketler ve benzerler olabilir ve sürdüren teknolojiler kullanarak toplarız. Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Bildirimimize (LİNK EKLE) göz atınız.

 

 Cihaz verileri: Donanım modeli, IP adresi kullanıcıya ait cihaz uygulamaları.

 İletişim verileri: KAHYAM TEKLOJİ'nin mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden, TEKNOLOJİ öğrencileri ve KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişim bilgilerini sağlarız. KAHYAM TEKNOLOJİ bu durumu revize etmek için aramalar, kısa veya diğer iletilerle ilgili, geç tarih ve saat ile iletişimlerin planlarını de dahil, bazı verileri alır. KAHYAM TEKNOLOJİ bu verileri müşteri hizmetlerini (kullanıcıların destek çözümlerini kullanmak için) işleyebilecek ve özelliklerimizin kullanımlarını, emniyet, güvenlik ve analizlerini kullanabilir.

 Güvenlik kayıtları: yetki belgesi ve yasaların izin verdiğinde, uygulama içi bir yoldan araç yolu kullanarak yolculuklarında ses ve/veya video kaydı yapmak için. Uygulama içi kayıtlar şifrelenir, kullanıcılarda depolanır ve çevreyle ilgili olaylarla ilgili olarak takip edilirken tarafınızdan tarafımızdan yönlendirilirse KAHYAM TEKNOLOJİ ile paylaşılır. Diğer gelen hediyelerden:   Davet programlarımıza katılmanız yeterli. Bir kişiye bir kişi bu kişiden, davetiyeyi kişisel kişisel alırız.

 

 
 Başka bir site için kullanıcı hesabından oluşan ya da kendi hesaplarını kullanarak bu kullanıcılardan yararlanmayı veya hizmet sunma KAHYAM TEKNOLOJİ hesabından yararlanmayı sağlar.

  Davalar ya da ilişkilerle ilgili olarak bilgi veren veya kişilerle ilgili bilgiler.

 Kullanıcıların kullanımı TEKNOLO içinde oluşturmak veya hesaplarına ulaşmak için kullanılan sosyal medya hizmetleri, ya da web sitelerinin gibi iş ortakları.

 araç ve mali sağlık hizmetleri

 açık kaynakların emniyet hizmeti hizmetleri

 , halk sağlığı hizmetleri ve diğer devletler

 KAHYAM TEKNOLOJİ ile birlikte edinilebilir.

Kişisel verileri nasılız?
KAHYAM TEKNOLOJİ yoktan var ve kolay ulaşımın, ulaşımın ve diğer ürün ve seçenekleri için satın almak için kullanılabilir.

Verilerin;

  KAHYNOLOJİ, KVKK'da düzenleme işlemlerinden herhangi birisinden herhangi biri ile elde edilen kişiler tarafından kişisel, genel tercihler, kullanım hedefin planlanması uygulaması, TEKNOLOJİ, özel seçilmiş kişiler, duyuru ve reklamdan yapılan kişiler tarafından uygulanabilen kişiler için kişisel tercihler Nedeni ile kullanıma yönelik olan kişilerle paylaşılmasıyla açık rıza kapsamındadır.

Verilerin Aktarılması;

  Kullanıcıların kullanımına göre uygun şekilde özelleştirilerek sunmuş hizmetlerde kullanılabilir. İnsanlara yönelik, kullanıcılarına yönelik hizmetler, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak, hedef kitle hakkında bilgi almak için başvuruda bulunan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak. yurt içinde ya da yurt atölyelerimizle,

 

Buna göre, Kullanıcıların kişisel verileri:

Hizmetlerimizi sunmak için.
KAHYAM TEK NOLOJİ, hizmetleri kişiselleştirmek, geliştirmek ve geliştirmek için hizmet.

Buna, veriden kullanımla kullanılabilir:

 Hesap oluşturma/güncelleme.

 Sizin gibi dünyada (alımı veya nasılı planlanmış için) sizin için tercih edilir gibi kullanımı veri paylaşımını içeren özellikleri (puanlamalar ve görüşler gibi ve öğrenciler için kişiler için hakkında ayrıntılı bilgi edinmeyi amaçlar.

 Kullanıcı hesaplarını ayarlama. Seçima, temel seçimde seçimlerini seçme.

 Yazılım hatalarını ve çözüm çözümlerini; veri analizi, testi ve araştırmasını; Kullanım ve etkinliklerini ölçmek ve öğretmek için gerekli olan şeyleri tasarlamak.

 Kullanıma yönelik olarak kullanılacak ve dahil olmak üzere tasarlanacak, kullanıma yönelik olarak kullanılacak malzemelerle birlikte kullanılacak ambalajlar.

Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz: Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz için güvenlik ve güvenlik ekiplerimiz. Bu bilgiler:
 Kullanıcılarımızın kullanıcı olmayan sürücü ve/veya yolcuları tarafından önlemeye yardımcı olmak için olmak için izin vermeye, kullanım ve ulaşım veya ulaşım araçlarıyla uygun olacaklara uygun olacakları hedefler.

 KAHYAM'ın incelemesinden önce, buna bağlı olarak, kullanıcılar TEKNOJİ'deki ile ilgiliyle olan kişilerden emin olmak için, sürücülerden ve kuryelerden kendi kendine çekilen bir fotoğraf çekmesini istenmesi Zamandakilı kimlik bilgilerinin kendisine ait olan gerçekleri çekti. Yasaya izin verilen kişilere uygulanabilecek, başka bir kişilerin günlerini kullanan kişiler tarafından kullanılacak kişiler tarafından gönderilmek üzere gönderilen ya da halka açıklarından veri tabanından alınan fotoğraflara alınacak da dahil.

 Araç kullanma, ani hızlanma gibi yok olmayan şekilde oluşturma ve yok araç kullanımı hakkında bilgi verme için, kullanım veya kuryelerin kullanımındaki kullanımda.

  Dolandırıcılığı almak için cihaz, kullanım, profil, kullanım verilerinin ve diğer verilerin kullanımı. Buna, yanlış hesapların veya kumandalı eğitim eğitimi, öğretimin yetkisiz veya kuryeler tarafından kullanılmasının, doğrulanması ve kullanıcıların hesaplarına yetkisiz yetkisiz kişiler tarafından eğitilir.

 Genel olarak iyi ve ahlaklı bir şekilde uygulanmak için ve bu öğretmeye kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmak için kullanıcılarını kullanmak, can ve diğer geri kullanımların kullanılması.

 platform hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi kişilerden yararlanabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgiler ya da birden fazla şirket için bu türler toplayan ve yakındaki öğrenciler arasında yakın yerlerde. Ayrıca bu tür olaylardan insanlar de olmak üzere pek çok kişiyle, bu olaylar yüzünden giyilen neden yüzünden giyilebilir danız olabiliriz. Tartışma yaşamak için yüksek olan yolcuların ve öğrenciler için hazırlıklar için, geçerli ve diğer verileri kullanır.

KAHYAM müşterilerinin endişelerini araştırmak, bu endişelerle ilgilenmek ve müşteri desteğini araştırmak, TEKNOLOJİ'nin topladığı bilgileri
Araştırma ve makine koleksiyonunu kullanmak için kişisel veriler, kullanıcı geliştirme koleksiyonunda test, analiz, geliştirme ve makine yazılımı için kullanın. Bu, gidişi daha rahat ve kullanımı kolay hale getirmemize, saldırıyı ve emniyetini artırmaya ve yeni hizmetler ile geliştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama: KAHYAM TEKNOLOJİ, servis kullanıcılarına pazarlamak için kişisel verileri kullanabilirler. Buna yönelik KAHYAM TEKNOLOJİ hizmetleri, özellikleri, tanıtımları, çekilişleri, araştırmaları, anketleri, haberleri, güncellemeleri ve eğitimlerle ilgili iletilerden öğrencilerden. Bunu e-posta, kısa kişiler, anlık bildirimler, uygulama içi iletişimler ve reklamlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ve kullanıcılardan oluşan platformlardaki reklamlardan yararlanır.
Kullanıcıları, KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında bilgi verebiliriz.

 

  Reklamların kullanımıyla, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlı olarak gönderilen iletişimler de dahil, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin uygulamalarına ve web sitelerine yönelik zamank zamanlarında, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlıdır ve geliştirmek için kullanın.

Pazarlama dışı iletiler: TEKNOLOJİ, kişisel bilgiler için yolculuk/sipariş özetini oluşturmak ve gerçekleştirmek; hüküm ve koşullardadaki, hizmetlerdeki veyadakiLOAM hakkında bilgi hakkında bilgik veya iş ortaklarının TEKNO'dan yararlanma pazarlanması bir amaçlanan, başka iletiler için kullanmak için kullanabilir.
Yasal işlemleri ve gerekli donanımları ile ilgili olarak uygun olanlar, resmi satın alma talepleri ve donanımları ile ilgili kontroller kullanabilirsiniz.
Otomatik karar alma süreciyle ilgili veriler, işlemin kullanımıyla otomatik karar için almak içinızız. Bu:
 Müsait durumdaki işlevlerin kuryelerin içinde bulunduğu vela eşleştirilmesi. müsaitlik, yakınlık ve günlükki planlama olasılığına göre tercihe göre bir planlama olasılığı gibi olasıe yakın olarak eşlerine.

 

   Kullanıcı puanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan kullanıcılar devre dışı. Kanunların hayatta kalacakları, bu tür devre dışı bırakılma işlemi yapılmadan ve veya olumlu sağlandıktan sonra olacaktır.

 Dolandırıcılık, yaygın olmayan talepler KAHYAM TEKNOLOJİ'ye, kullanıcılara ve zarar verebilecek diğer taleplerde bulunan kişilerden işaretlenenler. Bir kullanıcının, kullanıma uygun TEKNO'nun kabul edilmeyen HYAM'yi tamamlaması için olumlu bir şekilde kabul edilebilir KA'nın tamamlanması veya tamamlanması için gönderimi gibi okul okulları, bu tür bir eğitimin otomatik olarak olabilir.

  Dolaştırmalardan alınan kişilerden elde edilen verilerden ayrılan ücretlerini belirlemek için kullanmak için müşterilerden ve yolcular ile arasındaki iletişimlerden yararlanmak. tartışma için kullanılır.

  Bu kişilerle ilgili daha fazla bilgi internet yayınları mevcuttur. Bu işe yaramayacak şekilde devre dışı bırakmak isterseniz, lütfen KAHYAM TEKNOJİ müşterileriyle müşterilerle iletişime geçiniz.

  KAHY'nin yetkinleri, sahip olmak için sahip olunan TEKLOJHY'nin, üzerinde düşünülmüş ve satın alınabilir. Çerezler ve kullanıcı grupları teknolojiler:  KAHYAM TEKNOLOJİ ve iş ortakları; Bu bildirimde ve Çerez Politikasında personel, uygulamalar, web siteleri, e-postalar ve reklamlarda, çekim ve diğer kimlikleri teknolojilerini ele alır. KAHYAM TEKNOLOJİ, şeker gibi teknolojiler gibi benzer olabilecekle sınırlı: Kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak gibi kullanıcı tercihlerini ve küçük beklentileri hayal edebilir, geliştirebilir, geliştirebilir

 
Reklamları sunmak ve reklamlarının hedeflenmesi,
Web gösterimi sunanlar tarafından kullanılan ve hedeflenen analiz ve hedef kitleye ulaşmak için hedeflenmesi ile ilgili ilgi alanlarına yönelik genel bir gösterim
, hedef göstermek ve hedeflenen hizmetleri sunmak, internet üzerinden reklamlar yapmak ve bu hizmetleri sunmak reklamların yanına bakmak ve bunu yapmak için izin verebiliriz. Bu kişiler için web sitemizi ve diğer web siteleri için web sitemizi ziyaret edin.
Çerezlerin ve bu ilgili daha fazla araç gereçlerin kullanımıyla fazla bilgi için lütfen ÇEREZ BİRİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız.

 

Bilgi paylaşma ve açıklama:
KAHYNOLOJİ hizmet ve TEK bazı, diğer kullanıcılarla veya kullanıcıyla ilgili olarak kişisel verimizi paylaşma. Bu tür araç işlerimiz, bağlı uygulamalarımız ile ortaklarımızla, ilgili ürün veya dava ve davalara bağlı olarak paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ, kişisel olarak yetiştirilebilir ve kullanılabilir paylaşılabilir:

Diğer ilgili iletilir. Yolcunun adı, satın alma ve/veya işaretini gösteren sürücüyle paylaşılır. Yolcunun adı, birlikte yolculuk yapan yolcularla paylaşılır. Diğer yolcuların yolculuklarını da diğer yolcuların yolculuğunu diğerleriyle paylaşan yolcular
 Teslimatın alıcısının adı, denizyolu adresi ve sipariş bilgileri kuryeyle paylaşılır.

 Sürücülere ve kuryelere ait reklam ve fotoğraf; araç markası, modeli, rengi, görünümü ve fotoğrafı; yolculuk öncesi ve sonrası; eğitimden okul öncesi; toplam yolculuk sayıları; sürücü veya kurye olmak için kaydolmalarından bu yana geçen süre; geçerli seçima bağlı olarak iletişim bilgileri; önceki kişiler tarafından gösterilen ilerleme ve geri bildirimleri, ekran okuyucu ve kurye profilleri ile ilgili verileri paylaşılır.

 KAHYAM TEKNOLOJİ davetine katılımlarında, davet edilecek kişisella ilgili yolculuk sayısı gibi belirli bilgileri, davet eden kişilerle, davet bonusunun gidişatı için yeterli olacaktır.

Kullanıcının talebi doğrultusunda;
Başka insanlarla ulaşım yollarıız.

KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları ve sıradan ile bilgisız.

Acil eğitim veya belirli durumlardan sonra örneğin polis, hastane ve ambulans hizmetleriyle yaralılar.

Genel olarak kamu ile paylaşabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ sosyal medya yayınları gibi halka açık forumlarda gezin ve onaylar, kullanıcılar tarafından soru veya yorumlardaki kişisel bilgiler de dahil edilebilir kişiler tarafından görülebilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ hesap sahibi ile paylaşabilir.
Bir kullanıcı, başka bir kullanıcıdan kullanıcı aracılığıyla nasıl sipariş verilirse veya sipariş verebilirse, siparişle veya seyahat edebilen kişiyle paylaşabileceğiniz bilgilerle birlikte kullanılabilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ iştirakleri ve bağlı uygulamalar ile paylaşabilir.
Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı programı veya adımıza kişisel verileri işlemeleri için bağlı işletmelerimiz ve yardımcılarımızla bilgi paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ, eğitimlerine, danışmanlarına, pazarlama iş ortaklarına, araştırma üreticisine ve diğer hizmet sağlayıcı ya da iş ortaklarına kişisel veri sağlar.

Kanuni veya bir gözden geçirme durumunda paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ; eğitim kanunu, eğitim programında, eğitim ruhsatı düzenlemesi, süreç veya devletten ihtiyaç duyulan gerekli ya da da uygulanabilecek uygulamalar veya uygun uygulamalar.

Bu; personal verilerinizin emniyet Yetkilileri, kamu sağlığı Yetkilileri, Diğer devlet makamları, Havalimanları'nın Veya Kullanım Koşullarımız, Kullanıcı Anlaşmaları Veya Diğer politikaları Uygulamamız Için gerekirse, mallarını ettik hak Kahyam TEKNOLOJİ, güvenliğini Veya Diğer KİŞİLERİN hak ettik mallarını Korumak ya da HİZMETLERİMİZİN kullanımına iliskin iddia ettik ihtilafların oluşması hallerinde grupla dağılım dağılımı.

Ayrıca bu, herhangi birinin bir şirketin birleşmesi, şirketlerinin satışı, konsolidasyonu veya yeniden yapılacak olan kişiler tarafından yapılacak veya bir kişiyle yapılacak olan başka bir şirketçe edinilmesiyle ilgili veya herhangi bir ölümle herhangi bir kişiyle veri paylaşılması da gerçekleştirilebilir.

İzin verilebilir paylaşılabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ, kullanıcıyı bilgilendirmemiz için paylaşıma izin verirse bir kişi için kişisel paylaşabilir.

Veri saklama ve imha etme
 KAHYAM, kullanım TEK KULLANIMI için gerekli olan yöntemlerle saklarlar.

Sesler, diledikleri zaman hesaplarının silinmesini işleyebilir. KAHY TEKNOLOJİ, aşağıdaki şekillerden sonra yasallikler nedeniyle burada gerekli olması gerekir gerekli olan saklayabilir.

"Ayarlar" menülerinden diledikleri zaman KA.

KAAM TEKNOLOJİ, hesap revizyonunun işinden olan küçük ölçeklilikler, emniyet, emniyet, dolandırıcılığın gidişinden bir sorundan dolayı uzun süredir ihtiyaç duymak, kullanıcıdan zevk alanlar.

 KVKK 7/f.7/f.1 KVKK'e göre amaçlanma amaçlı amaçlanan hedeflenen ve/veya planlamayı tamamlamamız için hedeflendiğimiz zaman aşımına uğrayacak, planlanabilecek veya planlanamayacak, yok olacak anonimleştirilerek devam edecek. Tercih ve şeffaflık KAHYAM TEKLOJİ kullanıcılar kullanıcılar TEKHYAM TEKNOİ'nin topladığıKALOJsini ve/veya kontrol amaçlı, ayarlamalar, kullanım izinleri, uygulama içi geçici kullanım, tercihleri ​​yollarıyla pazarlama sağlar.KAHYAM TEKNOLOJİ, kullanım veya verilerinin kopyalarına erişim hedefine, kullanımlarında kullanım ve kullanım amacına, hesaplarını silme veya KAHYAM TEKNOLOJİ'nin kullanıcı kişisel verilerinin onaylanmasının talep edilmesi için onaylanması. Ayarlar KAHYAM   TEKNOLOJİ yolcuki cihaz/Girişlik menüsü, kullanıcıların ve alıcılarının yerleştirilmesi verisi toplama ve benzer, acil durum verisi ve bildirimleri ile ilgili ayarlarına veya güncellemelerine uygun olacakları ayarlar. Konum verilerinin (yolcular ve can alıcıları): Yolcular ve can alıcıları, KAHYAM NOLOJİ'nin tercih mobil cihazlarından toplamasını ayarlayabilir.Anlık Paylaşımı (Yolcular):

Yolcular, KAAM TEKNO'nin gerçekleşmesini uygun şekilde tercihd mobil cihazlarından eylemleriyle paylaşmasını ayarlayabilir.

Acil Durum Veri Paylaşımı:

 Yolcular, mobil cihazlarından KAHYAM TEKNOLOJİ acil durum polisi, öğlen ve ambulans hizmetleriyle gerçek zamanı' yapacaklarını gerçekleştirmesini sağlayabilir. Bu acil durum eğitiminin içindeki bir öğrenme bilgisi; araç marka, model, renk ve plaka bilgileri; yolcunun adı ve telefonu; alım ve yerleştirme olabilir. Yolcular bu özelliği etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

 Ayrıca Acil Durum Veri Paylaşımı'nı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

 Açıklamalar : Hesap ve yolculukları

KAHYAM TEKNOLOJİ, yaşanabilecek maceralar ve hesaptaki olaylarla ilgili güncellemeler sunar. KAHYAM TEKNOLOJİ kullanımı için gerekli ve devre dışı bırakılamaz. Ancak onlar, geleceklerini nasıl yapacaklarını. Açıklamalar : İndirimler ve haberlere ilişkin haberler , KAHYAM TEKNOLOJİ'nin indirimleriyle KAHYAM TEKNOLOJİ'den gelen haberlerle ilgili anlık bildirimler göndermek için uygun olabilir. Anlık bildirimler etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. cihaz izinleri;

 


Çoğu mobil cihaz platformu (iOS, Android vb.) cihaz cihazından faydalanmadan erişemeyeceği belirli verileri çizmiştir. Lütfendaki mevcut ayarlar kontrol edin veya mobil operatörünüze.

Uygulama içi ürün kataloğu;
Her yolcudan sonra, ve yolcular yolculuklar 1 ile 5 arasında bir puan verebilir. Bu beğenilerin, kullanıcı kullanıcılarına yönelik kullanımları hakkında hizmet veya kullanım için faydalıla paylaşılır. Çocuklara öğrencileri, eğitim hizmeti okullarına, öğrenci sınıflarına öğrencilerine gösterilir.

  Bu iki sistemli davranış, insanların davranışlarından sorumludur. Sorumluluk, hem otobüs hem de yolcu için emniyetli bir çevreden yardımcı olur.

Pazarlama tercihleri
​​(reklam tercihleri) belirli pazarlama iletilerinin ve verilerinin harcanması.

Çerezler ve ilgili teknolojiler: Çerezlerin ve bu ekipmanla ilgili donanımların kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen ÇEREZ POLİTİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız. Kullanıcıların veri istekleri KAHYAM NOLOJİ istemesi KAHYAM TEKLOJİ'nin kişisel kullanımı hakkında bilgi edin, kontrol sağlama, soru ve yorumlar için göndermeler sunar.


Verilere erişim: TEKNOLOJİ web sitelerinden erişilebilen web sitelerine erişim için profil verileri ve yolculuk seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, Kişisel Veri Sahibinin

KVKK 11. Madde ve tamamı, kişisel kişiler olarak hakları sahip haklarına sahiptirler: kişisel veriye sahip

olma hakları haklarına sahipler : kişisel
verileri alma konusunda bilgi verme,
kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılma amacını öğrenmek,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığından, kişisel bilgilerden zevk alınması gereken olaylar içinde
bulunulan kişilerin tamamından istemesi,
maddede tercih edilen tamamen seçimine göre silinmesini isteme,
(istenen kişiler, kişisel aktarılan kişiler tarafından istenilmesini isteme,
işlenen münhasıran sistemlerini analiz etmek için hedeflenen kişilerden birisine bir hedefin seçilmesini isteyen kişi) ,
Kişisel verilerin kanuna karşı olarak olması açısından kapsamlı olmak üzere
. .@….kep.tr ye yapmaları gerekir.
 

  Başvuruda yer alan talepler, talebin kapsamına göre en geç başvuru için ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru, başvuru sürecinden itibaren bir oda içinde bir odadaki ücretinde. Bu haberin güncellenmesi;   Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Önemli olacak şekilde, satışa çıkacak, TEKNOLO e-posta gibi yetiştirilecek veya hakkında bilgi verecek. Kişisel kullanımlarımıza yönelik en güncel bilgiler için kullanıcılar için zaman ayarlarımızı gözden geçirmesini sağlamak.


 Güncellenme sürecinden yararlanarak, kanunların izin verdiğinden, izin kullanmak anlamına gelir. Girişi Giriş:

KAHYAM TEKNOLOJİ'yi kişisel sadeleştirme ile anlatılırsınız. Bu güveninizi sarsmamaya kararlıyız. Bu eğitim ile ilgili uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı eğitim. Bu bildirim, kişisel kişisel verileri, nasıl paketler, paylaşıldığı ve bu hazırlık tercihlerinizi açıklar. Bu belgeyi, uygulamalarımızı benimseyin. genel bakış

Bu bildirim; KAHY TEKNOLOJİ'nin uygulamaları, web siteleri, avantajları ve diğer hizmetleri dahil olmak üzere, Türkiye'nin yerindeki KAHYAM TEKNOLOJİ kullanıcılarına yöneliktir.

Bu bildirimde, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin ve kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve bunlarda vardır. Türkiye'nin her yerindeki tüm uygulamalarımızın, web sitelerimizin özelliklerinin ve geniş kullanıcılarını kapsar. Bu tercih bazı seçenekler.

Yolcular: Ulaşım sistemindeki veya alan kişiler.

Sürücüler: Bireysel olarak Yolculara eğitim hizmetleri kişiler.

Teslimat alıcıları: Ürün ve hizmetler talep eden ya da alan kişi.

Kuryeler: Teslimat hizmeti sunan kişiler.

Bunun dışında, KAHYAM kişisel verileriyle ilgili olarak TEKNOLOJİ'nin kendi kişisel bakımıyla ilgili olarak TEKNOLOJİ'nin kendini kullanmayı tercih eder.

Açıklamalar olan tüm kişiler, bu bilgilerde “kullanıcılar” olarak geçecektir.

Uygulamalarımız yarış kanunlara tabidir. Talepler, mevcut düzenlemeyi sunar. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı:

 

 


   Ayrıca, belirlia ait her türlü kişisel ve özel seçilmesinde, tercihlerinde, kayıtlımesinde, burada, belirli Kişisel Verilerin Korunması'na (KVKK) uygun olarak hareket ve bu kontrol gerektiği titizliği gösteririz. KAHYAM TEKNOLOJİ'ye güvenecek, “hangi verileri belirlemek için amacına göre belirleneceği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme girilir. tarafından öğrenilen. tarafından öğrenilen/ otomatik olarak ya otomatik olmayan yol ile ABD'de, sunmuş araçlardan yararlanabilmek için, kapsamlı ve teknik araçlarla ilgili işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmaktata, olmayan kişilerden edinilmişse. KAHYAM TEKNOLOJİ, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya iletişim kanalları ve/veya geçiş yolunda, her türlü yol kanalımız ile; onayınız içinde yaşlı kişisel ve/veya özelleştirilebilir kişisel veya yaşlı olabilir, seçilebilir, tutulabilir, dönüştürülebilir, revize edilebilir olarak kontrol edilebilir, yeniden tasarlanabilir, gözden geçirilebilir, yeniden tasarlanabilir amaca yönelik olan da olan da kanunda beklenebilir. muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete fiili gerekli durumda KAHYAM bağlantılı teklikler ya da özel-tüzel kişilerle çalışan kamu veya yurt dışında mukim olan ilgili/ Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. gerçek/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halindeyken yurtdışına aktarılabilir. KAHYAM hizmetlerinden faydalanabilmek, onayınızda kampanyanız hakkında genel seçimleriniz, tercihleriniz ve yorumlarınız kayıt seçimk, size iyi hizmet üzerinden oluşturabilmek, TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ ticari ve iş seçiminizin 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması ve yorumu ile ilgili seçime yönelik olarak sizin gibi Verilerin Korunması... uygun olarak kişisel işleylerimizlei bilginize sunarız.

66 Kişisel Sayılı Sayılı Kanunu'nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusu Aydınlatma” 10. Hangi kişisel işlen işlenecek, işlenen elle tutulabilir kim olabileceğiyle ilgili olunabilir, kişisel ile az ile ilgili bilgilerin ve yasal olabileceğine dair yetkin ile TEKNOJİMIT i ile KAHYAM TEKNOLOJİMIT YÖNETİM LTD.ŞTİ. Aydınlatma Metnine (LİNK BIRAK) ulaşılabilecek. III. Verilerin ve kullanımı

 
KAHYAM TEKNOLOJİ'nin topladığı planlamak: hesap edinirken hedeflerler gibi, onaylar KAHYAM TEKNOLOJ'ye güvenir, kullanılırken oluşturulur, uygulama ve araçla görünüş gibi, neden olur ya da hesapla, yardımcıları, başarırlar, sigorta ve çözüm yolu hesapla Çocukları ve devlet gibi ürünler edinilen nakliye.

TEKNOLOJİ tarafından veya KAHYAM TEKNOLOJİ tarafından yönlendirilir:

yol tarafından planlanır:
 Kullanıcı profili: TEKNOLOJİ'nin hesaplarını oluşturduklarında oluşturduklarında veri toplarız. Buken; kullanıcı adını, soyadını, posta adresi, telefon numarası, adres bilgilerine yönelik ad ve sınıfını, adres, profil hedef (sürücüler ve kuryeler için) sürücü belgesini ve diğer resmi kimlik bilgileri (belge numaralarının yanı sıra tarih, hedef ve fotoğraf bilgileri için) dahil olabilir) içerir. Buna, durum araçların ve kuryelerin araç veya küçükler, acil iletişim bilgileri, kullanıcı ayarları ve KAHY sigorta aracını kullanarak hizmet için için uygun koşullar ve sağlıklı beslenmeye yönelik günlük da dahil.

Buna yolcu ve/veya meslek de dahildir.

kimlik bilgilerinin haritaları, yüz ayrıntı gibi kimliklerini doğrulamak için kullanabiliriz.

 Sabıka kaydı kontrolü ve kimlik doğrulaması (buna, okuyuculuk veyas sabıka bilgileri (yasaların izinleri), sürücü belgesi durumu, "alma adlar ve önceki adresler ile çalışma izni gibi dahil olabilir. Bu, KAHYAM TEKNOLOJİ yetkili bir hizmet sağlayıcı tarafından toplanabilir. Ayrıca yolcuların ve konaklamalarının deniz ortamına uygun alıcıları kimliklerini.

 Demografik veriler: hakkında, kullanıcı anketleri toplananlar da dahil, demografik verileri toplayıcılar. Bazı kişiler hakkında detaylı bilgiler verebiliriz. Ulaşımdan elde edilen verilerden demografik sonuçları çıkarabiliriz.

 Kullanıcıların: Kullanıcıları: KAHYAM TEKNOLOJİ müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçtiğinde, diğer kullanıcılar puanlarında veya takdirde bulunduklarında ya da yardımda bulunan KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişime geçtiklerinde kullanıcıların gönderdikleri verileri üstlerinden. Buna geri bildirimler, fotoğraf veya kullanıcılar destek hizmetleri ile ilgili olarak bazı ses ve video kayıtları da (araç yol gibi müzenler) tarafından dahil edilebilirler. Buna, HYAM TEKNOİ ile iletişim ile ulaşmak için faydalı olacaktır. Hizmetlerimizida teşkilat:

 


 Konum verilerinin (ürücü ve kuryelerin): seyahat etmeyi ve güvenlik hakkında tahmin etmek ve tahmin etmek için seyahat etmeyi ve planlamayı hedefler. KAHYAM TEKNOLOJİ uygulaması, uygulaman ve kuryelerin mobil uygulamaları ve ön planında (uygulama uygulamada) arka planda (uygulama açıkta açıkta değil) açık gösterim KAHYAM TEKNOLOJİ canlandırılacak toplar.

 verileriniz ( ve alıcıları) Alımları olan, alıcılarız): güvenlik konum ve dolandırıcılığı uygulama ve tespit etmek için içinde olmak üzere kişilerin tümü, nihai veya yakın çevresinde olacakları ve alıcılarının toplayıcılarının kesin veya yakın bir şekilde giydirmek için.

 Bu tür verileri, izinlerinden vermeleri durumdaki kullanıcılar mobil cihaz toplarız. KAHYAM TEKNOJİ bu türdeki yolculuklar veya makineın tercihi ve uygulaması tamamlanmış ve planlanana kadar planlanırken planlanır.

 Yolcular ve gemi alıcıları KAHYAM TEKNOLOJİ AM, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin mobillarından tam konumlandırma verisi toplamasını etkinleştirmeden de kullanın. Ancak bu, KAHYAM TEKNOLOJİ uygulamalarındaki ürünlerde kullanılabilir.

 İşlem bilgileri: Talep bilgilerinin veri toplama türü, kişisel bilgilerinin bilgileri, hizmet bilgilerinin tarihi ve saat gibi kullanımına bağlı olarak tahmin üstleriz.

 Kullanım verileri: Kullanıcıların amaçlarına yöneliklerine yönelik verileriz. Bu uygulama, görüntülenen sayfalar, uygulama özellikleri, görüntülenen sayfalar, uygulama koşulları, diğer sistem ve tarayıcı türündedir. Pazarlama alanında, kullanım öncesinde kullanım amaçlı kullanım web sitelerinde hizmetlerle ilgili de toplanabilir. Bazı uyumlu bu verilerler, pikseller, etiketler ve benzerler olabilir ve sürdüren teknolojiler kullanarak toplarız. Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Bildirimimize (LİNK EKLE) göz atınız.

 

  Cihaz verileri: Donanım modeli, IP adresi kullanıcıya ait cihaz uygulamaları.

 İletişim verileri: KAHYAM TEKLOJİ'nin mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden, TEKNOLOJİ öğrencileri ve KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişim bilgilerini sağlarız. KAHYAM TEKNOLOJİ bu durumu revize etmek için aramalar, kısa veya diğer iletilerle ilgili, geç tarih ve saat ile iletişimlerin planlarını de dahil, bazı verileri alır. KAHYAM TEKNOLOJİ bu verileri müşteri hizmetlerini (kullanıcıların destek çözümlerini kullanmak için) işleyebilecek ve özelliklerimizin kullanımlarını, emniyet, güvenlik ve analizlerini kullanabilir.

 Güvenlik kayıtları: yetki belgesi ve yasaların izin verdiğinde, uygulama içi bir yoldan araç yolu kullanarak yolculuklarında ses ve/veya video kaydı yapmak için. Uygulama içi kayıtlar şifrelenir, kullanıcılarda depolanır ve çevreyle ilgili olaylarla ilgili olarak takip edilirken tarafınızdan tarafımızdan yönlendirilirse KAHYAM TEKNOLOJİ ile paylaşılır. Diğer gelen hediyelerden:   Davet programlarımıza katılmanız yeterli. Bir kişiye bir kişi bu kişiden, davetiyeyi kişisel kişisel alırız.

 
Başka bir site için kullanıcı hesabından oluşan ya da kendi hesaplarını kullanarak bu kullanıcılardan yararlanmayı veya hizmet sunma KAHYAM TEKNOLOJİ hesabından yararlanmayı sağlar.

Davalar ya da ilişkilerle ilgili olarak bilgi veren veya kişilerle ilgili bilgiler.

Kullanıcıların kullanımı TEKNOLO içinde oluşturmak veya hesaplarına ulaşmak için kullanılan sosyal medya hizmetleri, ya da web sitelerinin gibi iş ortakları.

araç ve mali sağlık hizmetleri

açık kaynakların emniyet hizmeti hizmetleri

, halk sağlığı hizmetleri ve diğer devletler

KAHYAM TEKNOLOJİ ile birlikte edinilebilir.

Kişisel verileri nasılız?
KAHYAM TEKNOLOJİ yoktan var ve kolay ulaşımın, ulaşımın ve diğer ürün ve seçenekleri için satın almak için kullanılabilir.

Verilerin;

  KAHYNOLOJİ, KVKK'da düzenleme işlemlerinden herhangi birisinden herhangi biri ile elde edilen kişiler tarafından kişisel, genel tercihler, kullanım hedefin planlanması uygulaması, TEKNOLOJİ, özel seçilmiş kişiler, duyuru ve reklamdan yapılan kişiler tarafından uygulanabilen kişiler için kişisel tercihler Nedeni ile kullanıma yönelik olan kişilerle paylaşılmasıyla açık rıza kapsamındadır.

Verilerin Aktarılması;

  Kullanıcıların kullanımına göre uygun şekilde özelleştirilerek sunmuş hizmetlerde kullanılabilir. İnsanlara yönelik, kullanıcılarına yönelik hizmetler, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak, hedef kitle hakkında bilgi almak için başvuruda bulunan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak. yurt içinde ya da yurt atölyelerimizle,

 

Buna göre, Kullanıcıların kişisel verileri:

Hizmetlerimizi sunmak için.
KAHYAM TEK NOLOJİ, hizmetleri kişiselleştirmek, geliştirmek ve geliştirmek için hizmet.

Buna, veriden kullanımla kullanılabilir:

Hesap oluşturma/güncelleme.

Kullanılabilecek ve kullanımı (alımı veyaı) için sizin için kullanım gibi sizin kullanımınızı veri paylaşımını içeren özellikleri (puanlamalar ve görüşler gibi ve öğrenciler için kişiler için nasıl ulaşılabilmelidirler.

Yolculuk veya yakın planların izlemesini ve paylaşma.

Kullanıcı hesaplarını ayarlama. Seçima, temel seçimde seçimlerini seçme.

Yazılım hatalarını ve çözüm çözümlerini; veri analizi, testi ve araştırmasını; Kullanım ve etkinliklerini ölçmek ve öğretmek için gerekli olan şeyleri tasarlamak.

 Kullanıma yönelik olarak kullanılacak ve dahil olmak üzere tasarlanacak, kullanıma yönelik olarak kullanılacak malzemelerle birlikte kullanılacak ambalajlar.

Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz: Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz için güvenlik ve güvenlik ekiplerimiz. Bu bilgiler:
 Kullanıcılarımızın kullanıcı olmayan sürücü ve/veya yolcuları tarafından önlemeye yardımcı olmak için olmak için izin vermeye, kullanım ve ulaşım veya ulaşım araçlarıyla uygun olacaklara uygun olacakları hedefler.

 KAHYAM'ın incelemesinden önce, buna bağlı olarak, kullanıcılar TEKNOJİ'deki ile ilgiliyle olan kişilerden emin olmak için, sürücülerden ve kuryelerden kendi kendine çekilen bir fotoğraf çekmesini istenmesi Zamandakilı kimlik bilgilerinin kendisine ait olan gerçekleri çekti. Yasaya izin verilen kişilere uygulanabilecek, başka bir kişilerin günlerini kullanan kişiler tarafından kullanılacak kişiler tarafından gönderilmek üzere gönderilen ya da halka açıklarından veri tabanından alınan fotoğraflara alınacak da dahil.

 Araç kullanma, ani hızlanma gibi yok olmayan şekilde oluşturma ve yok araç kullanımı hakkında bilgi verme için, kullanım veya kuryelerin kullanımındaki kullanımda.

 Dolandırıcılığı almak için cihaz, kullanım, profil, kullanım verilerinin ve diğer verilerin kullanımı. Buna, yanlış hesapların veya kumandalı eğitim eğitimi, öğretimin yetkisiz veya kuryeler tarafından kullanılmasının, doğrulanması ve kullanıcıların hesaplarına yetkisiz yetkisiz kişiler tarafından eğitilir.  Genel olarak iyi ve ahlaklı bir şekilde uygulanmak için ve bu öğretmeye kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmak için kullanıcılarını kullanmak, can ve diğer geri kullanımların kullanılması.

  platform hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi kişilerden yararlanabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgiler ya da birden fazla şirket için bu türler toplayan ve yakındaki öğrenciler arasında yakın yerlerde. Ayrıca bu tür olaylardan insanlar de olmak üzere pek çok kişiyle, bu olaylar yüzünden giyilen neden yüzünden giyilebilir danız olabiliriz. Tartışma yaşamak için yüksek olan yolcuların ve öğrenciler için hazırlıklar için, geçerli ve diğer verileri kullanır.

 

KAHYAM müşterilerinin endişelerini araştırmak, bu endişelerle ilgilenmek ve müşteri desteğini araştırmak, TEKNOLOJİ'nin topladığı bilgileri
Araştırma ve makine koleksiyonunu kullanmak için kişisel veriler, kullanıcı geliştirme koleksiyonunda test, analiz, geliştirme ve makine yazılımı için kullanın. Bu, gidişi daha rahat ve kullanımı kolay hale getirmemize, saldırıyı ve emniyetini artırmaya ve yeni hizmetler ile geliştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama: KAHYAM TEKNOLOJİ, servis kullanıcılarına pazarlamak için kişisel verileri kullanabilirler. Buna yönelik KAHYAM TEKNOLOJİ hizmetleri, özellikleri, tanıtımları, çekilişleri, araştırmaları, anketleri, haberleri, güncellemeleri ve eğitimlerle ilgili iletilerden öğrencilerden. Bunu e-posta, kısa kişiler, anlık bildirimler, uygulama içi iletişimler ve reklamlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ve kullanıcılardan oluşan platformlardaki reklamlardan yararlanır.
Kullanıcıları, KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında bilgi verebiliriz.

Reklamların kullanımıyla, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlı olarak gönderilen iletişimler de dahil, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin uygulamalarına ve web sitelerine yönelik zamank zamanlarında, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlıdır ve geliştirmek için kullanın.

Pazarlama dışı iletiler: TEKNOLOJİ, kişisel bilgiler için yolculuk/sipariş özetini oluşturmak ve gerçekleştirmek; hüküm ve koşullardadaki, hizmetlerdeki veyadakiLOAM hakkında bilgi hakkında bilgik veya iş ortaklarının TEKNO'dan yararlanma pazarlanması bir amaçlanan, başka iletiler için kullanmak için kullanabilir.
Yasal işlemleri ve gerekli donanımları ile ilgili olarak uygun olanlar, resmi satın alma talepleri ve donanımları ile ilgili kontroller kullanabilirsiniz.
Otomatik karar alma süreciyle ilgili veriler, işlemin kullanımıyla otomatik karar için almak içinızız. Bu:
 Müsait durumdaki işlevlerin kuryelerin içinde bulunduğu vela eşleştirilmesi. müsaitlik, yakınlık ve günlükki planlama olasılığına göre tercihe göre bir planlama olasılığı gibi olasıe yakın olarak eşlerine.

 Kullanıcı puanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan kullanıcılar devre dışı. Kanunların hayatta kalacakları, bu tür devre dışı bırakılma işlemi yapılmadan ve veya olumlu sağlandıktan sonra olacaktır.

 Dolandırıcılık, yaygın olmayan talepler KAHYAM TEKNOLOJİ'ye, kullanıcılara ve zarar verebilecek diğer taleplerde bulunan kişilerden işaretlenenler. Bir kullanıcının, kullanıma uygun TEKNO'nun kabul edilmeyen HYAM'yi tamamlaması için olumlu bir şekilde kabul edilebilir KA'nın tamamlanması veya tamamlanması için gönderimi gibi okul okulları, bu tür bir eğitimin otomatik olarak olabilir.

Dolaştırmalardan alınan kişilerden elde edilen verilerden ayrılan ücretlerini belirlemek için kullanmak için müşterilerden ve yolcular ile arasındaki iletişimlerden yararlanmak. tartışma için kullanılır.

  Bu kişilerle ilgili daha fazla bilgi İnternet bilgisi mevcuttur. Bu işe yaramayacak şekilde devre dışı bırakmak isterseniz, lütfen KAHYAM TEKNOJİ müşterileriyle müşterilerle iletişime geçiniz.

  KAHY'nin yetkinleri, sahip olmak için sahip olunan TEKLOJHY'nin, üzerinde düşünülmüş ve satın alınabilir.

Çerezler ve kullanıcı grupları teknolojiler:
 KAHYAM TEKNOLOJİ ve iş ortakları; Bu bildirimde ve Çerez Politikasında personel, uygulamalar, web siteleri, e-postalar ve reklamlarda, çekim ve diğer kimlikleri teknolojilerini ele alır.

KAHYAM TEKNOLOJİ, şeker gibi teknolojiler gibi benzer olabilecekle sınırlı:

Kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak gibi kullanıcı tercihlerini ve küçük beklentileri hayal edebilir.
Reklamlar sunmak ve reklam kampanyalarının amacı.
Web ziyareti ziyaret eden kullanıcılardan yararlanabilmek için düşünülebilecek ve düşünülebilecek.
Ayrıca, hedef kitle ve analiz hizmetlerine dönüştürmek, reklam yapmak ve bu reklamların hedefini düşünmek ve bunu yapmak için izin verebiliriz. Bu kişiler için web sitemizi ve diğer web siteleri için web sitemizi ziyaret edin.
Çerezlerin ve bu ilgili daha fazla araç gereçlerin kullanımıyla fazla bilgi için lütfen ÇEREZ BİRİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız.


Bilgi Paylaşma ve:
KAHY TEKNOLOJ TEKNOLOJ hizmet ve bazı açıklamalar, bazı kişilerden veya kullanıcı kullanımına yönelik olarak kişisel verimizi kullanma. Bu tür araç işlerimiz, bağlı uygulamalarımız ile ortaklarımızla, ilgili ürün veya dava ve davalara bağlı olarak paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ, kişisel olarak yetiştirilebilir ve kullanılabilir paylaşılabilir:

Diğer ilgili iletilir.
  Yolcunun adı, satın alma ve/veya işaretini gösteren sürücüyle paylaşılır. Yolcunun adı, birlikte yolculuk yapan yolcularla paylaşılır. Diğer yolcuların yolculuklarını da diğer yolcuların yolculuğunu diğerleriyle paylaşan yolcular

Teslimatın alıcısının adı, denizyolu adresi ve sipariş bilgileri kuryeyle paylaşılır.

Sürücülere ve kuryelere ait reklam ve fotoğraf; araç markası, modeli, rengi, görünümü ve fotoğrafı; yolculuk öncesi ve sonrası; eğitimden okul öncesi; toplam yolculuk sayıları; sürücü veya kurye olmak için kaydolmalarından bu yana geçen süre; geçerli seçima bağlı olarak iletişim bilgileri; önceki kişiler tarafından gösterilen ilerleme ve geri bildirimleri, ekran okuyucu ve kurye profilleri ile ilgili verileri paylaşılır.


 KAHYAM TEKNOLOJİ davetine katılımlarında, davet edilecek kişisella ilgili yolculuk sayısı gibi belirli bilgileri, davet eden kişilerle, davet bonusunun gidişatı için yeterli olacaktır.

Kullanıcının talebi doğrultusunda;
Başka insanlarla ulaşım yollarıız.

KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları ve sıradan ile bilgisız.

Acil eğitim veya belirli durumlardan sonra örneğin polis, hastane ve ambulans hizmetleriyle yaralılar.

Genel olarak kamu ile paylaşabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ sosyal medya yayınları gibi halka açık forumlarda gezin ve onaylar, kullanıcılar tarafından soru veya yorumlardaki kişisel bilgiler de dahil edilebilir kişiler tarafından görülebilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ hesap sahibi ile paylaşabilir.
Bir kullanıcı, başka bir kullanıcıdan kullanıcı aracılığıyla nasıl sipariş verilirse veya sipariş verebilirse, siparişle veya seyahat edebilen kişiyle paylaşabileceğiniz bilgilerle birlikte kullanılabilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ iştirakleri ve bağlı uygulamalar ile paylaşabilir.
Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı programı veya adımıza kişisel verileri işlemeleri için bağlı işletmelerimiz ve yardımcılarımızla bilgi paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ, eğitimlerine, danışmanlarına, pazarlama iş ortaklarına, araştırma üreticisine ve diğer hizmet sağlayıcı ya da iş ortaklarına kişisel veri sağlar.

Kanuni veya bir gözden geçirme durumunda paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ; eğitim kanunu, eğitim programında, eğitim ruhsatı düzenlemesi, süreç veya devletten ihtiyaç duyulan gerekli ya da da uygulanabilecek uygulamalar veya uygun uygulamalar.

Bu; personal verilerinizin emniyet Yetkilileri, kamu sağlığı Yetkilileri, Diğer devlet makamları, Havalimanları'nın Veya Kullanım Koşullarımız, Kullanıcı Anlaşmaları Veya Diğer politikaları Uygulamamız Için gerekirse, mallarını ettik hak Kahyam TEKNOLOJİ, güvenliğini Veya Diğer KİŞİLERİN hak ettik mallarını Korumak ya da HİZMETLERİMİZİN kullanımına iliskin iddia ettik ihtilafların oluşması hallerinde grupla dağılım dağılımı.

Ayrıca bu, herhangi birinin bir şirketin birleşmesi, şirketlerinin satışı, konsolidasyonu veya yeniden yapılacak olan kişiler tarafından yapılacak veya bir kişiyle yapılacak olan başka bir şirketçe edinilmesiyle ilgili veya herhangi bir ölümle herhangi bir kişiyle veri paylaşılması da gerçekleştirilebilir.

İzin verilebilir paylaşılabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ, kullanıcıyı bilgilendirmemiz için paylaşıma izin verirse bir kişi için kişisel paylaşabilir. Veri saklama ve imha etme  KAHYAM, kullanım TEK KULLANIMI için gerekli olan yöntemlerle saklarlar.  Sesler, diledikleri zaman hesaplarının silinmesini işleyebilir. KAHY TEKNOLOJİ, aşağıdaki şekillerden sonra yasallikler nedeniyle burada gerekli olması gerekir gerekli olan saklayabilir.  dillerinden zaman KAHYAM TEKNOLOJİ işletim sistemleri ve kullanıcı menülerinden web yazılımlarının silinmesiyle kullanılabilirler.


 KAAM TEKNOLOJİ, hesap revizyonunun işinden olan küçük ölçeklilikler, emniyet, emniyet, dolandırıcılığın gidişinden bir sorundan dolayı uzun süredir ihtiyaç duymak, kullanıcıdan zevk alanlar.

 KVKK 7/f.7/f.1 KVKK'e göre amaçlanma amaçlı amaçlanan hedeflenen ve/veya planlamayı tamamlamamız için hedeflendiğimiz zaman aşımına uğrayacak, planlanabilecek veya planlanamayacak, yok olacak anonimleştirilerek devam edecek. Tercih ve şeffaflık KAHYAM TEKLOJİ kullanıcılar kullanıcılar TEKHYAM TEKNOİ'nin topladığıKALOJsini ve/veya kontrol amaçlı, ayarlamalar, kullanım izinleri, uygulama içi geçici kullanım, tercihleri ​​yollarıyla pazarlama sağlar.

 
KAHYAM TEKNOLOJİ, kullanım veya verilerinin kopyalarına erişim hedefine, kullanımlarında kullanım ve kullanım amacına, hesaplarını silme veya KAHYAM TEKNOLOJİ'nin kullanıcı kişisel verilerinin onaylanmasının talep edilmesi için onaylanması.

Ayarlar KAHYAM
TEKNOLOJİ yolcuki cihaz/Girişlik menüsü, kullanıcıların ve alıcılarının yerleştirilmesi verisi toplama ve benzer, acil durum verisi ve bildirimleri ile ilgili ayarlarına veya güncellemelerine uygun olacakları ayarlar.

Konum verilerinin (yolcular ve can alıcıları)

Yolcular ve can alıcıları, KAHYAM NOLOJİ'nin tercih mobil cihazlarından toplamasını ayarlayabilir.

Anlık Paylaşımı (Yolcular)

Yolcular, KAAM TEKNO'nin gerçek zamanlı olacak şekilde tercihd mobil cihazlarından eylemleriyle paylaşmasını ayarlayabilir.

Acil Durum Veri Paylaşımı

Yolcular, mobillerinden KAHYAM TEKNOLOJİ acil durum polisi, uçak ve ambulans hizmetleriyle gerçek zamanlı cihaz'ın seferini yapmasını sağlayabilir. Bu acil durum eğitiminin içindeki bir öğrenme bilgisi; araç marka, model, renk ve plaka bilgileri; yolcunun adı ve telefon, satın alma ve gönderilmeyecekleri ile ilgili ürün adı olabilir. Yolcular bu özelliği etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Ayrıca Acil Durum Veri Paylaşımı'nı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Açıklamalar : Hesap ve yolculukları

KAHYAM TEKNOLOJİ, yaşanabilecek maceralar ve hesaptaki olaylarla ilgili güncellemeler sunar. KAHYAM TEKNOLOJİ kullanımı için gerekli ve devre dışı bırakılamaz. Ancak onlar, geleceklerini nasıl yapacaklarını.

Açıklamalar : İndirimler ve haberlere ilişkin haberler

, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin indirimleriyle KAHYAM TEKNOLOJİ'den gelen haberlerle ilgili anlık bildirimler göndermek için uygun olabilir. Anlık bildirimler etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. cihaz izinleri;

 


Çoğu mobil cihaz platformu (iOS, Android vb.) cihaz cihazından faydalanmadan erişemeyeceği belirli verileri çizmiştir. Lütfendaki mevcut ayarlar kontrol edin veya mobil operatörünüze.

Uygulama içi ürün kataloğu;
Her yolcudan sonra, ve yolcular yolculuklar 1 ile 5 arasında bir puan verebilir. Bu beğenilerin, kullanıcı kullanıcılarına yönelik kullanımları hakkında hizmet veya kullanım için faydalıla paylaşılır. Çocuklara öğrencileri, eğitim hizmeti okullarına, öğrenci sınıflarına öğrencilerine gösterilir.

Bu iki sistemli davranış, insanların davranışlarından sorumludur. Sorumluluk hem otobüs hem de yolcular için emniyetli bir çevreden eşya olur.

Pazarlama tercihleri;
bilgi, belirli iletilerin pazarlamalarının (reklam verilerinin kullanımlarını kullanmamayı tercih edebilirler.

Çerezler ve ilgili teknolojiler: Çerezlerin ve bu ekipmanla ilgili donanımların kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen ÇEREZ POLİTİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız. Kullanıcıların kişisel veri talepleri; KAHYAM TEKNOLOJİ istemeyen KAHYAM TEKNOLOJİ'nin kişisel kullanımı kullanımı hakkında bilgi, kontrol sağlama ve soru ve yorum için gönderme için giden yolları sunar.

 
Verilere erişim: TEKNOLOJİ web sitelerinden erişilebilen web sitelerine erişim için profil verileri ve yolculuk seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Madde ve tamamı, kişisel kişiler olarak hakları sahip haklarına sahiptirler: kişisel veriye sahip olma hakları haklarına sahipler : kişisel verileri alma konusunda bilgi verme, kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılma amacını öğrenmek, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığından, kişisel bilgilerden zevk alınması gereken olaylar içinde bulunulan kişilerin tamamından istemesi,

 

 

maddede tercih edilmiş
olan

tamamen seçilmelidir. ,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak olmasıyla ilgili zarara uğraması hâlinde zararın tahmin edilmesi,

kullanımda olanlarda, web'de mevcut olan Kişisel Veri Koruması formunun kullanımında, kişisel, Kişisel Veri Koruması'nın 11. Maddesinde kullanmakta olanlarda kullanmaktayız. Başvuruda yer alan talepler, talebin kapsamına göre en geç başvuru için ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru, başvuru sürecinden itibaren bir oda içinde bir odadaki ücretinde. Bu haberin güncellenmesi:

 


  Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Önemli olacak şekilde, satışa çıkacak, TEKNOLO e-posta gibi yetiştirilecek veya hakkında bilgi verecek. Kişisel kullanımlarımıza yönelik en güncel bilgiler için kullanıcılar için zaman ayarlarımızı gözden geçirmesini sağlamak.

Güncellenme sürecinden yararlanarak, kanunların izin verdiğinden, izin kullanmak anlamına gelir. Girişi Girişi

KAHYAM TEKNOLOJİ'yi sadeleştirme için sadeleştirmeyi anlatırsınız. Bu güveninizi sarsmamaya kararlıyız. Bu eğitim ile ilgili uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı eğitim.
Bu bildirim, kişisel kişisel verileri, nasıl paketler, paylaşıldığı ve bu hazırlık tercihlerinizi açıklar. Bu belgeyi, uygulamalarımızı benimseyin.

Genel bakış
Kapsamı
 Bu bildirim; KAHY TEKNOLOJİ'nin uygulamaları, web siteleri, avantajları ve diğer hizmetleri dahil olmak üzere, Türkiye'nin yerindeki KAHYAM TEKNOLOJİ kullanıcılarına yöneliktir.

 Bu bildirimde, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin ve kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve bunlarda vardır. Türkiye'nin her yerindeki tüm uygulamalarımızın, web sitelerimizin özelliklerinin ve geniş kullanıcılarını kapsar. Bu bildirimde bulunan şu paketler:

Yolcu: Ulaşım hizmetinden veya alan kişiler.

Sürücüler: Bireysel olarak Yolculara eğitim hizmetleri kişiler.

Teslimat alıcıları: Ürün ve hizmetler talep eden ya da alan kişi.

Kuryeler: Teslimat hizmeti sunan kişiler.

Bunun dışında, KAHYAM kişisel verileriyle ilgili olarak TEKNOLOJİ'nin kendi kişisel bakımıyla ilgili olarak TEKNOLOJİ'nin kendini kullanmayı tercih eder.

Açıklamalar olan tüm kişiler, bu bilgilerde “kullanıcılar” olarak geçecektir.

Uygulamalarımız yarış kanunlara tabidir. Talepler, mevcut düzenlemeyi sunar. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı:

 


Ayrıca, belirlia ait her türlü kişisel ve özel seçilmesinde, tercihlerinde, kayıtlımesinde, burada, belirli Kişisel Verilerin Korunması'na (KVKK) uygun olarak hareket ve bu kontrol gerektiği titizliği gösteririz. KAHYAM TEKNOLOJİ'ye güvenecek, “hangi verileri belirlemek için amacına göre belirleneceği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme girilir. tarafından öğrenilen. tarafından öğrenilen/ otomatik olarak ya otomatik olmayan yol ile ABD'de, sunmuş araçlardan yararlanabilmek için, kapsamlı ve teknik araçlarla ilgili işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmaktata, olmayan kişilerden edinilmişse. KAHYAM TEKNOLOJİ, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, iletişim biçimi ve/veya kullanım amacımız her turlu? kanalınız ile; onayınız içinde yaşlı kişisel ve/veya özelleştirilebilir kişisel veya yaşlı olabilir, seçilebilir, tutulabilir, dönüştürülebilir, revize edilebilir olarak kontrol edilebilir, yeniden tasarlanabilir, gözden geçirilebilir, yeniden tasarlanabilir amaca yönelik olan da olan da kanunda beklenebilir. muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete fiili gerekli durumda KAHYAM bağlantılı teklikler ya da özel-tüzel kişilerle çalışan kamu veya yurt dışında mukim olan ilgili/ Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. gerçek/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir,
 KAHYAM hizmetlerinden faydalanabilmek, onayınızda kampanyanız hakkında genel seçimleriniz, tercihleriniz ve yorumlarınız kayıt seçimk, size iyi hizmet üzerinden oluşturabilmek, TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ ticari ve iş seçiminizin 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması ve yorumu ile ilgili seçime yönelik olarak sizin gibi Verilerin Korunması... uygun olarak kişisel işleylerimizlei bilginize sunarız.

66 Kişisel Sayılı Sayılı Kanunu'nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusu Aydınlatma” 10. Kimlere sahip olunabilecek, işlenen ile ilgili nesnenin amacına sahip olunabilecek, işlenen ile, veri sorumlusunun aracı olabilir Aydınlatma Metnine (LİNK BİRAK) devam edecek. III. Verilerin kullanımı ve kullanımı Toplanmayı planlayın

 
KAHYAM TEKNOLOJİ'nin topladığı planlamak: hesap edinirken hedeflerler gibi, onaylar KAHYAM TEKNOLOJ'ye güvenir, kullanılırken oluşturulur, uygulama ve araçla görünüş gibi, neden olur ya da hesapla, yardımcıları, başarırlar, sigorta ve çözüm yolu hesapla Çocukları ve devlet gibi ürünler edinilen nakliye.

TEKNOLOJİ tarafından veya KAHYAM TEKNOLOJİ tarafından yönlendirilir:

yol tarafından planlanır:
 Kullanıcı profili: TEKNOLOJİ'nin hesaplarını oluşturduklarında oluşturduklarında veri toplarız. Buken; kullanıcı adını, soyadını, posta adresi, telefon numarası, adres bilgilerine yönelik ad ve sınıfını, adres, profil hedef (sürücüler ve kuryeler için) sürücü belgesini ve diğer resmi kimlik bilgileri (belge numaralarının yanı sıra tarih, hedef ve fotoğraf bilgileri için) dahil olabilir) içerir. Buna, durum araçların ve kuryelerin araç veya küçükler, acil iletişim bilgileri, kullanıcı ayarları ve KAHY sigorta aracını kullanarak hizmet için için uygun koşullar ve sağlıklı beslenmeye yönelik günlük da dahil.

Buna yolcu ve/veya meslek de dahildir.

kimlik bilgilerinin haritaları, yüz ayrıntı gibi kimliklerini doğrulamak için kullanabiliriz.

 Sabıka kaydı kontrolü ve kimlik doğrulaması (buna, okuyuculuk veyas sabıka bilgileri (yasaların izinleri), sürücü belgesi durumu, "alma adlar ve önceki adresler ile çalışma izni gibi dahil olabilir. Bu, KAHYAM TEKNOLOJİ yetkili bir hizmet sağlayıcı tarafından toplanabilir. Ayrıca yolcuların ve konaklamalarının deniz ortamına uygun alıcıları kimliklerini.

 Demografik veriler: hakkında, kullanıcı anketleri toplananlar da dahil, demografik verileri toplayıcılar. Bazı kişiler hakkında detaylı bilgiler verebiliriz. Ulaşımdan elde edilen verilerden demografik sonuçları çıkarabiliriz.

 Kullanıcıların: Kullanıcıları: KAHYAM TEKNOLOJİ müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçtiğinde, diğer kullanıcılar puanlarında veya takdirde bulunduklarında ya da yardımda bulunan KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişime geçtiklerinde kullanıcıların gönderdikleri verileri üstlerinden. Buna geri bildirimler, fotoğraf veya kullanıcılar destek hizmetleri ile ilgili olarak bazı ses ve video kayıtları da (araç yol gibi müzenler) tarafından dahil edilebilirler. Buna, HYAM TEKNOİ ile iletişim ile ulaşmak için faydalı olacaktır. Hizmetlerimizida teşkilat:

 


 Konum verilerinin (ürücü ve kuryelerin): seyahat etmeyi ve güvenlik hakkında tahmin etmek ve tahmin etmek için seyahat etmeyi ve planlamayı hedefler. KAHYAM TEKNOLOJİ uygulaması, uygulaman ve kuryelerin mobil uygulamaları ve ön planında (uygulama uygulamada) arka planda (uygulama açıkta açıkta değil) açık gösterim KAHYAM TEKNOLOJİ canlandırılacak toplar.

 verileriniz ( ve alıcıları) Alımları olan, alıcılarız): güvenlik konum ve dolandırıcılığı uygulama ve tespit etmek için içinde olmak üzere kişilerin tümü, nihai veya yakın çevresinde olacakları ve alıcılarının toplayıcılarının kesin veya yakın bir şekilde giydirmek için.

 Bu tür verileri, izinlerinden vermeleri durumdaki kullanıcılar mobil cihaz toplarız. KAHYAM TEKNOJİ bu türdeki yolculuklar veya makineın tercihi ve uygulaması tamamlanmış ve planlanana kadar planlanırken planlanır.

 Yolcular ve gemi alıcıları KAHYAM TEKNOLOJİ AM, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin mobillarından tam konumlandırma verisi toplamasını etkinleştirmeden de kullanın. Ancak bu, KAHYAM TEKNOLOJİ uygulamalarındaki ürünlerde kullanılabilir.

 İşlem bilgileri: Talep bilgilerinin veri toplama türü, kişisel bilgilerinin bilgileri, hizmet bilgilerinin tarihi ve saat gibi kullanımına bağlı olarak tahmin üstleriz.

 Kullanım verileri: Kullanıcıların amaçlarına yöneliklerine yönelik verileriz. Bu uygulama, görüntülenen sayfalar, uygulama özellikleri, görüntülenen sayfalar, uygulama koşulları, diğer sistem ve tarayıcı türündedir. Pazarlama alanında, kullanım öncesinde kullanım amaçlı kullanım web sitelerinde hizmetlerle ilgili de toplanabilir. Bazı uyumlu bu verilerler, pikseller, etiketler ve benzerler olabilir ve sürdüren teknolojiler kullanarak toplarız. Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Bildirimimize (LİNK EKLE) göz atınız.

  Cihaz verileri: Donanım modeli, IP adresi kullanıcıya ait cihaz uygulamaları.

 İletişim verileri: KAHYAM TEKLOJİ'nin mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden, TEKNOLOJİ öğrencileri ve KAHYAM TEKNOLOJİ ile iletişim bilgilerini sağlarız. KAHYAM TEKNOLOJİ bu durumu revize etmek için aramalar, kısa veya diğer iletilerle ilgili, geç tarih ve saat ile iletişimlerin planlarını de dahil, bazı verileri alır. KAHYAM TEKNOLOJİ bu verileri müşteri hizmetlerini (kullanıcıların destek çözümlerini kullanmak için) işleyebilecek ve özelliklerimizin kullanımlarını, emniyet, güvenlik ve analizlerini kullanabilir.

 Güvenlik kayıtları: yetki belgesi ve yasaların izin verdiğinde, uygulama içi bir yoldan araç yolu kullanarak yolculuklarında ses ve/veya video kaydı yapmak için. Uygulama içi kayıtlar şifrelenir, kullanıcılarda depolanır ve çevreyle ilgili olaylarla ilgili olarak takip edilirken tarafınızdan tarafımızdan yönlendirilirse KAHYAM TEKNOLOJİ ile paylaşılır. Diğer gelen hediyelerden:   Davet programlarımıza katılmanız yeterli. Bir kişiye bir kişi bu kişiden, davetiyeyi kişisel kişisel alırız.

 
  Başka bir site için kullanıcı hesabından oluşan ya da kendi hesaplarını kullanarak bu kullanıcılardan yararlanmayı veya hizmet sunma KAHYAM TEKNOLOJİ hesabından yararlanmayı sağlar.

  Davalar ya da ilişkilerle ilgili olarak bilgi veren veya kişilerle ilgili bilgiler.

  Kullanıcıların kullanımı TEKNOLO içinde oluşturmak veya hesaplarına ulaşmak için kullanılan sosyal medya hizmetleri, ya da web sitelerinin gibi iş ortakları.

 araç ve mali sağlık hizmetleri

 açık kaynakların emniyet hizmeti hizmetleri

 , halk sağlığı hizmetleri ve diğer devletler

 KAHYAM TEKNOLOJİ ile birlikte edinilebilir.

 

Kişisel verileri nasılız?
KAHYAM TEKNOLOJİ yoktan var ve kolay ulaşımın, ulaşımın ve diğer ürün ve seçenekleri için satın almak için kullanılabilir.

Verilerin;

KAHYNOLOJİ, KVKK'da düzenleme işlemlerinden herhangi birisinden herhangi biri ile elde edilen kişiler tarafından kişisel, genel tercihler, kullanım hedefin planlanması uygulaması, TEKNOLOJİ, özel seçilmiş kişiler, duyuru ve reklamdan yapılan kişiler tarafından uygulanabilen kişiler için kişisel tercihler Nedeni ile kullanıma yönelik olan kişilerle paylaşılmasıyla açık rıza kapsamındadır.

Verilerin Aktarılması;

Kullanıcıların kullanımına göre uygun şekilde özelleştirilerek sunmuş hizmetlerde kullanılabilir. İnsanlara yönelik, kullanıcılarına yönelik hizmetler, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak, hedef kitle hakkında bilgi almak için başvuruda bulunan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak, kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmak. yurt içinde ya da yurt atölyelerimizle,

Buna göre, Kullanıcıların kişisel verileri:

Hizmetlerimizi sunmak için.
KAHYAM TEK NOLOJİ, hizmetleri kişiselleştirmek, geliştirmek ve geliştirmek için hizmet.

Buna, veriden kullanımla kullanılabilir:

Hesap oluşturma/güncelleme.

Kullanılabilecek ve kullanımı (alımı veyaı) için sizin için kullanım gibi sizin kullanımınızı veri paylaşımını içeren özellikleri (puanlamalar ve görüşler gibi ve öğrenciler için kişiler için nasıl ulaşılabilmelidirler.

Yolculuk veya yakın planların izlemesini ve paylaşma.

Kullanıcı hesaplarını ayarlama. Seçima, temel seçimde seçimlerini seçme.

Yazılım hatalarını ve çözüm çözümlerini; veri analizi, testi ve araştırmasını; Kullanım ve etkinliklerini ölçmek ve öğretmek için gerekli olan şeyleri tasarlamak.

 Kullanıma yönelik olarak kullanılacak ve dahil olmak üzere tasarlanacak, kullanıma yönelik olarak kullanılacak malzemelerle birlikte kullanılacak ambalajlar. Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz: Emniyet ve güvenlik ekiplerimiz için güvenlik ve güvenlik ekiplerimiz. Bu bilgiler:

 


 Kullanıcılarımızın kullanıcı olmayan sürücü ve/veya yolcuları tarafından önlemeye yardımcı olmak için olmak için izin vermeye, kullanım ve ulaşım veya ulaşım araçlarıyla uygun olacaklara uygun olacakları hedefler.

 KAHYAM'ın incelemesinden önce, buna bağlı olarak, kullanıcılar TEKNOJİ'deki ile ilgiliyle olan kişilerden emin olmak için, sürücülerden ve kuryelerden kendi kendine çekilen bir fotoğraf çekmesini istenmesi Zamandakilı kimlik bilgilerinin kendisine ait olan gerçekleri çekti. Yasaların kullanımına verilen buna, başka bir kişilerini kullanan kişilerin kullanımına yönelik kişiler tarafından gönderilmek üzere gönderilen ya da halka açık veritabanlarından alınan fotoğraflarda yapılacak dada yapılacak.

 Araç kullanma, ani hızlanma gibi yok olmayan şekilde oluşturma ve yok araç kullanımı hakkında bilgi verme için, kullanım veya kuryelerin kullanımındaki kullanımda.

 Dolandırıcılığı almak için cihaz, kullanım, profil, kullanım verilerinin ve diğer verilerin kullanımı. Buna, yanlış hesapların veya kumandalı eğitim eğitimi, öğretimin yetkisiz veya kuryeler tarafından kullanılmasının, doğrulanması ve kullanıcıların hesaplarına yetkisiz yetkisiz kişiler tarafından eğitilir.

 Genel olarak iyi ve ahlaklı bir şekilde uygulanmak için ve bu öğretmeye kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmak için kullanıcılarını kullanmak, can ve diğer geri kullanımların kullanılması.

 platform hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi kişilerden yararlanabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler hakkında bilgiler ya da birden fazla şirket için bu türler toplayan ve yakındaki öğrenciler arasında yakın yerlerde. Ayrıca bu tür olaylardan insanlar de olmak üzere pek çok kişiyle, bu olaylar yüzünden giyilen neden yüzünden giyilebilir danız olabiliriz. Tartışma yaşamak için yüksek olan yolcuların ve öğrenciler için hazırlıklar için, geçerli ve diğer verileri kullanır.

KAHYAM müşterilerinin endişelerini araştırmak, bu endişelerle ilgilenmek ve müşteri desteğini araştırmak, TEKNOLOJİ'nin topladığı bilgileri
Araştırma ve makine koleksiyonunu kullanmak için kişisel veriler, kullanıcı geliştirme koleksiyonunda test, analiz, geliştirme ve makine yazılımı için kullanın. Bu, gidişi daha rahat ve kullanımı kolay hale getirmemize, saldırıyı ve emniyetini artırmaya ve yeni hizmetler ile geliştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama: KAHYAM TEKNOLOJİ, servis kullanıcılarına pazarlamak için kişisel verileri kullanabilirler. Buna yönelik KAHYAM TEKNOLOJİ hizmetleri, özellikleri, tanıtımları, çekilişleri, araştırmaları, anketleri, haberleri, güncellemeleri ve eğitimlerle ilgili iletilerden öğrencilerden. Bunu e-posta, kısa kişiler, anlık bildirimler, uygulama içi iletişimler ve reklamlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ve kullanıcılardan oluşan platformlardaki reklamlardan yararlanır.
Kullanıcıları, KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında bilgi verebiliriz.

Reklamların kullanımıyla, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlı olarak gönderilen iletişimler de dahil, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin uygulamalarına ve web sitelerine yönelik zamank zamanlarında, kullanıcı tercihleri ​​ve ayarlarına bağlıdır ve geliştirmek için kullanın.

Pazarlama dışı iletiler: TEKNOLOJİ, kişisel bilgiler için yolculuk/sipariş özetini oluşturmak ve gerçekleştirmek; hüküm ve koşullardadaki, hizmetlerdeki veyadakiLOAM hakkında bilgi hakkında bilgik veya iş ortaklarının TEKNO'dan yararlanma pazarlanması bir amaçlanan, başka iletiler için kullanmak için kullanabilir.
Yasal işlemleri ve gerekli donanımları ile ilgili olarak uygun olanlar, resmi satın alma talepleri ve donanımları ile ilgili kontroller kullanabilirsiniz.
Otomatik karar alma süreciyle ilgili veriler, işlemin kullanımıyla otomatik karar için almak içinızız. Bu:
 Müsait durumdaki işlevlerin kuryelerin içinde bulunduğu vela eşleştirilmesi. müsaitlik, yakınlık ve günlükki planlama olasılığına göre tercihe göre bir planlama olasılığı gibi olasıe yakın olarak eşlerine.

 Kullanıcı puanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan kullanıcılar devre dışı. Kanunların hayatta kalacakları, bu tür devre dışı bırakılma işlemi yapılmadan ve veya olumlu sağlandıktan sonra olacaktır. Dolandırıcılık, yaygın olmayan talepler KAHYAM TEKNOLOJİ'ye, kullanıcılara ve zarar verebilecek diğer taleplerde bulunan kişilerden işaretlenenler. Bir kullanıcının, kullanıma uygun TEKNO'nun kabul edilmeyen HYAM'yi tamamlaması için olumlu bir şekilde kabul edilebilir KA'nın tamamlanması veya tamamlanması için gönderimi gibi okul okulları, bu tür bir eğitimin otomatik olarak olabilir.

 Dolaştırmalardan alınan kişilerden elde edilen verilerden ayrılan ücretlerini belirlemek için kullanmak için müşterilerden ve yolcular ile arasındaki iletişimlerden yararlanmak. tartışma için kullanılır.

Bu kişilerle ilgili daha fazla bilgi İnternet bilgisi mevcuttur. Bu işe yaramayacak şekilde devre dışı bırakmak isterseniz, lütfen KAHYAM TEKNOJİ müşterileriyle müşterilerle iletişime geçiniz.

KAHY'nin yetkinleri, sahip olmak için sahip olunan TEKLOJHY'nin, üzerinde düşünülmüş ve satın alınabilir.

Çerezler ve kullanıcı grupları teknolojiler:
 KAHYAM TEKNOLOJİ ve iş ortakları; Bu bildirimde ve Çerez Politikasında personel, uygulamalar, web siteleri, e-postalar ve reklamlarda, çekim ve diğer kimlikleri teknolojilerini ele alır.

KAHYAM TEKNOLOJİ, şeker gibi teknolojiler gibi benzer olabilecekle sınırlı:

Kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak gibi kullanıcı tercihlerini ve küçük beklentileri hayal edebilir.
Reklamlar sunmak ve reklam kampanyalarının amacı.
Web ziyareti ziyaret eden kullanıcılardan yararlanabilmek için düşünülebilecek ve düşünülebilecek.
Ayrıca, hedef kitle ve analiz hizmetlerine dönüştürmek, reklam yapmak ve bu reklamların hedefini düşünmek ve bunu yapmak için izin verebiliriz. Bu kişiler için web sitemizi ve diğer web siteleri için web sitemizi ziyaret edin.
Çerezlerin ve bu ilgili daha fazla araç gereçlerin kullanımıyla fazla bilgi için lütfen ÇEREZ BİRİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız.

 

Bilgi Paylaşma ve:
KAHY TEKNOLOJ TEKNOLOJ hizmet ve bazı açıklamalar, bazı kişilerden veya kullanıcı kullanımına yönelik olarak kişisel verimizi kullanma. Bu tür araç işlerimiz, bağlı uygulamalarımız ile ortaklarımızla, ilgili ürün veya dava ve davalara bağlı olarak paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ, kişisel olarak yetiştirilebilir ve kullanılabilir paylaşılabilir:

Diğer ilgili iletilir.
Yolcunun adı, satın alma ve/veya işaretini gösteren sürücüyle paylaşılır. Yolcunun adı, birlikte yolculuk yapan yolcularla paylaşılır. Diğer yolcuların yolculuklarını da diğer yolcuların yolculuğunu diğerleriyle paylaşan yolcular

Teslimatın alıcısının adı, denizyolu adresi ve sipariş bilgileri kuryeyle paylaşılır.

Sürücülere ve kuryelere ait reklam ve fotoğraf; araç markası, modeli, rengi, görünümü ve fotoğrafı; yolculuk öncesi ve sonrası; eğitimden okul öncesi; toplam yolculuk sayıları; sürücü veya kurye olmak için kaydolmalarından bu yana geçen süre; geçerli seçima bağlı olarak iletişim bilgileri; önceki kişiler tarafından gösterilen ilerleme ve geri bildirimleri, ekran okuyucu ve kurye profilleri ile ilgili verileri paylaşılır.


 KAHYAM TEKNOLOJİ davetine katılımlarında, davet edilecek kişisella ilgili yolculuk sayısı gibi belirli bilgileri, davet eden kişilerle, davet bonusunun gidişatı için yeterli olacaktır.

Kullanıcının talebi doğrultusunda;
Başka insanlarla ulaşım yollarıız.

KAHYAM TEKNOLOJİ iş ortakları ve sıradan ile bilgisız.

Acil eğitim veya belirli durumlardan sonra örneğin polis, hastane ve ambulans hizmetleriyle yaralılar.

Genel olarak kamu ile paylaşabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ sosyal medya yayınları gibi halka açık forumlarda gezin ve onaylar, kullanıcılar tarafından soru veya yorumlardaki kişisel bilgiler de dahil edilebilir kişiler tarafından görülebilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ hesap sahibi ile paylaşabilir.
Bir kullanıcı, başka bir kullanıcıdan kullanıcı aracılığıyla nasıl sipariş verilirse veya sipariş verebilirse, siparişle veya seyahat edebilen kişiyle paylaşabileceğiniz bilgilerle birlikte kullanılabilir.

KAHYAM TEKNOLOJİ iştirakleri ve bağlı uygulamalar ile paylaşabilir.
Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı programı veya adımıza kişisel verileri işlemeleri için bağlı işletmelerimiz ve yardımcılarımızla bilgi paylaşabiliriz.

KAHYAM TEKNOLOJİ hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ, eğitimlerine, danışmanlarına, pazarlama iş ortaklarına, araştırma üreticisine ve diğer hizmet sağlayıcı ya da iş ortaklarına kişisel veri sağlar.

Kanuni veya bir gözden geçirme durumunda paylaşabilir.
KAHYAM TEKNOLOJİ; eğitim kanunu, eğitim programında, eğitim ruhsatı düzenlemesi, süreç veya devletten ihtiyaç duyulan gerekli ya da da uygulanabilecek uygulamalar veya uygun uygulamalar.

Bu; personal verilerinizin emniyet Yetkilileri, kamu sağlığı Yetkilileri, Diğer devlet makamları, Havalimanları'nın Veya Kullanım Koşullarımız, Kullanıcı Anlaşmaları Veya Diğer politikaları Uygulamamız Için gerekirse, mallarını ettik hak Kahyam TEKNOLOJİ, güvenliğini Veya Diğer KİŞİLERİN hak ettik mallarını Korumak ya da HİZMETLERİMİZİN kullanımına iliskin iddia ettik ihtilafların oluşması hallerinde grupla dağılım dağılımı.

Ayrıca bu, herhangi birinin bir şirketin birleşmesi, şirketlerinin satışı, konsolidasyonu veya yeniden yapılacak olan kişiler tarafından yapılacak veya bir kişiyle yapılacak olan başka bir şirketçe edinilmesiyle ilgili veya herhangi bir ölümle herhangi bir kişiyle veri paylaşılması da gerçekleştirilebilir.

İzin verilebilir paylaşılabilir.
KAHYY TEKNOLOJİ, kullanıcıyı bilgilendirmemiz için paylaşıma izin verirse bir kişi için kişisel paylaşabilir. Veri saklama ve imha etme KAHYAM, kullanım TEK KULLANIMI için gerekli olan yöntemlerle saklarlar. Sesler, diledikleri zaman hesaplarının silinmesini işleyebilir. KAHY TEKNOLOJİ, aşağıdaki şekillerden sonra yasallikler nedeniyle burada gerekli olması gerekir gerekli olan saklayabilir. dillerinden zaman KAHYAM TEKNOLOJİ işletim sistemleri ve kullanıcı menülerinden web yazılımlarının silinmesiyle kullanılabilirler.


KAAM TEKNOLOJİ, hesap revizyonunun işinden olan küçük ölçeklilikler, emniyet, emniyet, dolandırıcılığın gidişinden bir sorundan dolayı uzun süredir ihtiyaç duymak, kullanıcıdan zevk alanlar.

 KVKK 7/f.7/f.1 KVKK'e göre amaçlanma amaçlı amaçlanan hedeflenen ve/veya planlamayı tamamlamamız için hedeflendiğimiz zaman aşımına uğrayacak, planlanabilecek veya planlanamayacak, yok olacak anonimleştirilerek devam edecek. Tercih ve şeffaflık KAHYAM TEKLOJİ kullanıcılar kullanıcılar TEKHYAM TEKNOİ'nin topladığıKALOJsini ve/veya kontrol amaçlı, ayarlamalar, kullanım izinleri, uygulama içi geçici kullanım, tercihleri ​​yollarıyla pazarlama sağlar.


KAHYAM TEKNOLOJİ, kullanım veya verilerinin kopyalarına erişim hedefine, kullanımlarında kullanım ve kullanım amacına, hesaplarını silme veya KAHYAM TEKNOLOJİ'nin kullanıcı kişisel verilerinin onaylanmasının talep edilmesi için onaylanması.

Ayarlar KAHYAM
TEKNOLOJİ yolcuki cihaz/Girişlik menüsü, kullanıcıların ve alıcılarının yerleştirilmesi verisi toplama ve benzer, acil durum verisi ve bildirimleri ile ilgili ayarlarına veya güncellemelerine uygun olacakları ayarlar.

Konum verilerinin (yolcular ve can alıcıları):

Yolcular ve can alıcıları, KAHYAM NOLOJİ'nin tercih mobil cihazlarından toplamasını ayarlayabilir.

 

Anlık Paylaşımı (Yolcular):

Yolcular, KAAM TEKNO'nin gerçekleşmesini uygun şekilde tercihd mobil cihazlarından eylemleriyle paylaşmasını ayarlayabilir.

Acil Durum Veri Paylaşımı:

Yolcular, mobil cihazlarından KAHYAM TEKNOLOJİ acil durum polisi, öğlen ve ambulans hizmetleriyle gerçek zamanı' yapacaklarını gerçekleştirmesini sağlayabilir. Bu acil durum eğitiminin içindeki bir öğrenme bilgisi; araç marka, model, renk ve plaka bilgileri; yolcunun adı ve telefonu; alım ve yerleştirme olabilir. Yolcular bu özelliği etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Ayrıca Acil Durum Veri Paylaşımı'nı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

Açıklamalar : Hesap ve yolculukları

KAHYAM TEKNOLOJİ, yaşanabilecek maceralar ve hesaptaki olaylarla ilgili güncellemeler sunar. KAHYAM TEKNOLOJİ kullanımı için gerekli ve devre dışı bırakılamaz. Ancak onlar, geleceklerini nasıl yapacaklarını.

Açıklamalar : İndirimler ve haberlere ilişkin haberler

, KAHYAM TEKNOLOJİ'nin indirimleriyle KAHYAM TEKNOLOJİ'den gelen haberlerle ilgili anlık bildirimler göndermek için uygun olabilir. Anlık bildirimler etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

cihaz izinleri
Çoğu mobil cihaz platformu (iOS, Android vb.) cihaz cihazından faydalanmadan erişemeyeceği belirli verileri çizmiştir. Lütfendaki mevcut ayarlar kontrol edin veya mobil operatörünüze.

Uygulama içi fiyatlara her
yolculuktan sonra, yolcu ve yolcular 1 ile 5 arasında bir puan verebilir. Bu beğenilerin, kullanıcı kullanıcılarına yönelik kullanımları hakkında hizmet veya kullanım için faydalıla paylaşılır. Çocuklara öğrencileri, eğitim hizmeti okullarına, öğrenci sınıflarına öğrencilerine gösterilir.

Bu iki sistemli davranış, insanların davranışlarından sorumludur. Sorumluluk hem otobüs hem de yolcular için emniyetli bir çevreden eşya olur.

Pazarlama tercihleri ​​(reklam tercihleri, belirli pazarlama iletilerinin kullanımı) ve verilerinin harcanması.
Çerezler ve ilgili teknolojiler: Çerezlerin ve bu ekipmanla ilgili donanımların kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen ÇEREZ POLİTİKASI (LİNK BİRAK) göz atınız.

Kullanıcıların veri
istekleri KAHYAM NOLOJİ olması gereken KAHYAM TEKLOJİ'nin kişisel kullanımı hakkında bilgi edin, kontrol sağlama ve soru ve yorumlar için göndermeler sunar.

Verilere erişim: TEKNOLOJİ web sitelerinden erişilebilen web sitelerine erişim için profil verileri ve yolculuk seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

  Ayrıca, Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Madde ve tamamı, kişisel kişiler olarak hakları sahip haklarına sahiptirler: kişisel veriye sahip

olma hakları haklarına sahipler : kişisel
verileri alma konusunda bilgi verme,
kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılma amacını öğrenmek,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığından, kişisel bilgilerden zevk alınması gereken olaylar içinde
bulunulan kişilerin tamamından istemesi,
maddede tercih edilmiş
olan
tamamen seçilmelidir. ,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak olmasıyla ilgili zarara uğraması hâlinde zararın tahmin edilmesi,
geçerli, Kişisel Veri Korunması kapsamındaki 11. Maddesinde kullanımda olduğu gibi, web sitesindeki mevcut kullanımlarda, kullanımda bulunan web sitesindeki bilgilerde kullanılan Formunu doldurarak veya konut elektronik posta (KEP) adresi olan …@….kep.tr yapmayeleri başvuruda yer alan talepler, talebin incelemesinde göre en geç gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru, başvuru sürecinden itibaren bir oda içinde bir odadaki ücretinde. Bu haberin güncellenmesi
 
 Bu gerekliliği zaman güncelleyebiliriz. Önemli olacak şekilde, satışa çıkacak, TEKNOLO e-posta gibi yetiştirilecek veya hakkında bilgi verecek. Gönderilerimizi hazırlamak için en güncel bilgileri hazırlamak için gönderiler hazırlamak.

Güncellenme sürecinden yararlanarak, kanunların izin verdiğinden, izin kullanmak anlamına gelir.

 

Haber bültenimize abone ol

t4HO1n